Områdene i det nordøstlige Norskehavet er sårbare. Foto: Kim Abel, naturarktivet.no

Norskehavet

Den helhetlige miljøtilstanden i Norskehavet regnes som god. Det er likevel betydelige miljøutfordringer knyttet til effekter av klimaendringer og forsuring av havet, overbeskatning av enkelte fiskebestander, risiko for akutt forurensning, nedgang i sjøfuglbestander og behovet for bevaring av korallområder. Forvaltningsplan for Norskehavet ble lagt fram i mai 2009, og oppdateres i 2014.