Sukkertaren påvirkes av klimaendringer og overbelastning fra næringssalter. Foto: Per Aasen

Sukkertare

Sukkertare er en av Norges vanligste tarer og danner store undersjøiske skoger langs hele norskekysten. Sukkertareskogen er blant klodens mest produktive systemer og kan sammenliknes med undersjøiske regnskoger. Det får derfor store konsekvenser dersom tareskogene forsvinner og erstattes av slam og trådformede alger.

Miljømyndighetene har siden 2005 jobbet med å undersøke hvorfor sukkertaren rammes av skogdød, og hvor mye som er igjen av den. Forskningen viser at sukkertaren påvirkes av klimaendringer og overbelastning fra næringssalter. Vi vurderer hvilke tiltak som kan settes inn for å bevare sukkertareskogen.

Gjennom programmet Økosystemovervåking i kystvann (Økokyst) overvåkes sukkertaretilstanden langs norskekysten i Skagerrak og Rogaland.