Speilinger i vann

Vanndirektivet

EUs rammedirektiv for vann er EUs viktigste, mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver. Dette var det første miljødirektivet som la grunnlaget for en mer helhetlig og samordnet forvaltning av vannmiljøet.

Du kan lese mer om vanndirektivet på Vannportalen.no.