Tilrådninger verneområder

Her finner du Miljødirektoratets tilrådninger for vern av naturområder.

Tilrådning om verneplan for Ormtjernkampen

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, opprettelse av landskapsvernområdene Fullsenn,... 05.10.10

Tilrådning landskapsvern i Kvænangsbotn og Navitdalen

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om å opprette to landskapsvernområder i Kvænangsbotn og Navitdalen i Kvænangen kommune, Troms.... 01.10.10

Tilrådning Rohkunborri nasjonalpark

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om å opprette Rohkunborri nasjonalpark. Verneforslaget omfatter et areal på 571 km 2 , der 100... 26.03.10

Sjunkhatten nasjonalpark

Her presenteres det tidligere Direktortatet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner, og... 04.03.08

Tilrådning Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde

Her presenteres det tidligere Direktortatet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner, og... 13.05.08

Tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke

Tilrådingen omfatter totalt 33 områder, hvorav 31 områder ligger på Statskog SFs grunn og to områder ligger på Opplysningsvesenets fonds grunn. Blant de 33 områdene er det forsl... 12.06.09

Tilråding for vern av skog i Nord-Trøndelag fylke

Tilrådingen omfatter totalt 43 områder, 29 av områdene ligger på statsallmenning, åtte på Statskog, åtte områder er private eller har annen eiendomskategori og to områder ligger... 03.07.09

Tilråding for vern av områder på Bygdøy

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om vern av Dronningberget naturreservat og Hengsåsen naturreservat på Bygdøy i Oslo kommune. De to... 03.09.09