Nasjonalparkkommuner

102 av kommunene i Norge har deler av sitt areal vernet som nasjonalpark (januar 2017). 33 av disse har status som nasjonalparkkommune.

I menyen til høyre finner du en oversikt over nasjonalparkkommunene i Norge.

Kriterier for å kunne bli nasjonalparkkommune

For å bli nasjonalparkkommune må kommunene søke om statusen og de må tilfredsstille følgende kriterier:

  • minimum 30 prosent av kommunens areal eller minst 300 km2 vernet som nasjonalpark, eller hele nasjonalparker innen kommunen
  • kommunen har nasjonalparkareal og deltar i et interkommunalt samarbeid angående nasjonalparkinformasjon/tilrettelegging/reiseliv med andre kommuner med nasjonalparkareal, eller at kommunen har et autorisert nasjonalparksenter.

Kriteriene er under vurdering og vil bli endret.

Nettverk for nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (NPKL) består av 33 medlemmer som etter søknad har fått tildelt status som nasjonalparkkommune eller kommuner som har et tettsted som har fått status som nasjonalparklandsby. Status er tildelt av Miljødirektoratet etter kriteriene ovenfor.

Målet er å stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Dette må sees i sammenheng med merkevaren «Norges nasjonalparker».

Kontaktinformasjon

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
Kontaktperson: Bjørn Åge Jenssen
Mobil: +47 974 22 461

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Miljødirektoratet: Reidar Dahl
Mobil: +47 952 12 331.

Relaterte lenker