Nasjonalparkkommuner

98 av kommunene i Norge har deler av sitt areal vernet som nasjonalpark (august 2018). 34 av disse har status som nasjonalparkkommune.

Hvorfor nasjonalparkkommuner?

I begynnelsen på 2000-tallet ble det økt interesse for hvordan kommuner som ligger i nærheten av nasjonalparker, kunne bruke dette til verdiskaping i kommunen. Mange nye nasjonalparker og mulighetene for friluftsliv og opplevelser knyttet til nasjonalparkene fikk større oppmerksomhet. Nasjonalpark ble et kvalitetsstempel på naturområder og trakk flere besøkende.

Det gjorde at flere kommuner ønsket å kalle seg "nasjonalparkkommune" for å markere nærheten til nasjonalparkene. Det skulle føre til mere besøk, verdiskaping i kommunene og større interesse for å ta vare på nasjonalparkene.

Hva er en nasjonalparkkommune?

I samarbeid mellom miljøforvaltningen og noen kommuner ble det i 2007 laget kriterier for at kommuner kunne bli nasjonalparkkommuner. I kommunene skulle det være områder som var vernet som nasjonalpark, og kommunene skulle drive med tilrettelegging av  informasjonsarbeid om nasjonalparkene. Kommunene måtte søke Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) om å bli godkjent som nasjonalparkkommune.

De første nasjonalparkkommunene ble godkjente i 2008. I perioden 2008 – 2012 fikk 34 kommuner status som nasjonalparkkommuner (se oversikten i høyremenyen).

Nye krav for å bli nasjonalparkkommune

I 2016 ble det vedtatt en strategi for informasjon om nasjonalparkene, skilting til og i parkene med mere. Og det ble laget en egen merkevaredesign som skal brukes ved skilting og informasjonsmateriell. Designet skal være gjenkjennelig og assosieres med kvalitetene i nasjonalparkene (se i høyremenyen). Målet for strategien er bedre synliggjøring av nasjonalparkene, mere besøk, større verdiskaping i kommunene og at verdiene og naturkvalitetene i nasjonalparkene blir bedre tatt vare på.

For nasjonalparkkommunene betyr strategien at de aktivt skal legge til rette for besøkende som vil oppleve nasjonalparkene og områdene rundt, samtidig som natur- og verneverdier blir tatt vare på. Ved skilting og annen informasjon skal nasjonalparkkommunene bruke merkevaredesignet. I 2017 ble derfor kriteriene for nasjonalparkkommunene endret. Kommunene må nå i kommuneplanen vise hvordan de arbeider for å nå målsettingen for strategien - mer besøk, økt verdiskaping og bedre vern. Kommunene skal samarbeide med forvaltningsmyndighetene for verneområdene og lokale aktører for å nå målsetningene.

Les mer om de nye kriteriene i høyremenyen.

Nesten 100 kommuner ble i mai 2018 invitert til å søke status som nasjonalparkkommune etter de nye kriteriene. Kommunene som ble nasjonalparkkommuner i perioden 2008 - 2012 må søke om status som nasjonalparkkommune etter nye kriterier senest i 2021 hvis de vil beholde statusen. Kommuner som ikke har status som nasjonalparkkommune i dag, kan søke om statusen etter de nye kriteriene.

Nasjonalparkkommuner etter nye kriterier

I mai 2018 fikk Lierne og Engerdal kommuner som de første status som nasjonalparkkommune og aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker". Siden har det kommet til flere:

Kommune Godkjent dato
Engerdal 31. mai 2018
Lierne 31. mai 2018
Lesja 19, juni 2018
Dovre 3. oktober 2018
Røyrvik 8. oktober 2018
Færder 15. november 2018
Lom 12. desember 2018
Vinje 23. januar 2019
Nore og Uvdal 29. januar 2019
Folldal 12. februar 2019

Foreningen "Norges nasjonalparkkommuner"

De fleste nasjonalparkkommunene er medlemmer av foreningen "Norges nasjonalparkkommuner"

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Miljødirektoratet: Kim Daniel Hansen
Mobil: +47 930 51 154

Relaterte lenker