Nasjonalparkkommuner

98 av kommunene i Norge har deler av sitt areal vernet som nasjonalpark (august 2018). 34 av disse har status som nasjonalparkkommune.

I menyen til høyre finner du en oversikt over nasjonalparkkommunene i Norge.

Kriterier for å kunne bli nasjonalparkkommune

De 98 kommunene som har en eller flere nasjonalparker innenfor sine kommunegrenser kan søke om å få status som nasjonalparkkommune. For å oppnå statusen må kommunen tilfredsstille følgende kriterier med flere underliggende kriterier:

  • Nasjonalparkkommunen skal forankre sin status som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker i sitt planverk.
  • Nasjonalparkkommunen skal som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker være med å innfri merkevarens målsetting om mer besøk, økt verdiskaping og bedre vern.
  • Økt kompetanse skal sikre god lokal kunnskap om nasjonalparkkommunen, verneområdene og god service til gjestene.

Hva disse kriteriene innebærer finner du i menyen til høyre.

Nettverk for nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer

"Norges nasjonalparkkommuner" (NPKL) består av 32 medlemmer som etter søknad har fått tildelt status som nasjonalparkkommune eller kommuner som har et tettsted som har fått status som nasjonalparklandsby. Status er tildelt av Miljødirektoratet etter kriteriene ovenfor.

Målet er å stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Dette må sees i sammenheng med merkevaren «Norges nasjonalparker».

Kontaktinformasjon

Norges nasjonalparkkommuner
Kontaktperson: Bjørn Åge Jenssen
Telefon: 61 21 12 00
Mobil: +47 974 22 461

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Miljødirektoratet: Kim Daniel Hansen
Mobil: +47 930 51 154

Relaterte lenker