Nasjonalparklandsbyer

En nasjonalparklandsby er et tettsted som danner en naturlig innfallsport til en nasjonalpark. Her kan du få informasjon om nasjonalparken, du kan handle og overnatte, for deretter å oppleve nasjonalparken på egenhånd eller delta i organiserte aktiviteter.

Hva er en nasjonalparklandsby?

Initiativet fra kommunene/tettstedene ble fulgt opp ved at det i samarbeid mellom miljøforvaltningen og noen kommuner ble laget kriterier for hva som skulle kreves får å bli godkjent som nasjonalparklandsby. Kravet til tettstedene var at en nasjonalparklandsby skulle:

* være en naturlig innfallsport til nasjonalparken

* gi informasjon om å ferdes i nasjonalparken

* tilby grunnleggende servicefunksjoner

* ha en tydelig og gjennomført miljøprofil som gjenspeiles i landsbyens utvikling

Hvorfor nasjonalparklandsbyer?

I begynnelsen på 2000-tallet ble det økt interesse for hvordan kommuner og tettsteder som ligger i nærheten av nasjonalparker, kunne bruke dette til verdiskaping i kommunen. Mange nye nasjonalparker og mulighetene for friluftsliv og opplevelser knyttet til nasjonalparkene fikk større oppmerksomhet. Nasjonalpark ble et kvalitetsstempel på naturområder og trakk flere besøkende.

Noen tettsteder ønsket da å kalle seg "nasjonalparklandsby" for å markere nærheten til nasjonalparker. Det skulle føre til mere besøk og verdiskaping i tettstedene/kommunene og større interesse for å ta vare på nasjonalparkene.

Tettstedene/kommunene måtte søke om å få bli godkjent som nasjonalparklandsby. I 2008 fikk tettstedene er Vingelen i Tolga kommune, Jondal i Jondal kommune, Geilo i Hol kommune, Storslett i Nordreisa kommune og Fossbergom i Lom kommune status som nasjonalparklandsbyer. Godkjenningen ble gitt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet).

De fem nasjonalparklandbyene skulle være piloter. De har stort sett utviklet tettstettstedene på en måte som har svart til forventingene. Siden 2008 har det ikke kommet nye søknader om status som nasjonalparklandsbyer.

I alle landsbyene er det en koordinator som kan gi mer informasjon.

Kommunene med nasjonalparklandsbyer er medlemmer i foreningen "Norges nasjonalparkkommuner".

Kontaktperson for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer er daglig leder Bjørn Åge Jenssen.