Nasjonalparklandsbyer

En nasjonalparklandsby er et tettsted som danner en naturlig innfallsport til en nasjonalpark. Her kan du få informasjon om nasjonalparken, du kan handle og overnatte, for deretter å oppleve nasjonalparken på egenhånd eller delta i organiserte aktiviteter.

Nasjonalparklandsby

En nasjonalparklandsby skal:

* være en naturlig innfallsport til nasjonalparken

* gi informasjon om å ferdes i nasjonalparken

* tilby grunnleggende servicefunksjoner

* ha en tydelig og gjennomført miljøprofil som gjenspeiles i landsbyens utvikling

Konseptet nasjonalparklandsby utvikles nå på fem steder i landet; Storslett, Vingelen, Lom, Jondal og Geilo. Nasjonalparklandsbyene inngår i et nettverk med Norges nasjonalparkkommuner (NPKL). Nettverket består av 33 medlemmer med kommuner som har et tettsted som har fått status som nasjonalparklandsby og kommuner som er tildelt status som nasjonalparkkommune.

Målet er å stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Dette må sees i sammenheng med merkevaren «Norges nasjonalparker».

I hver nasjonalparklandsby finner du en landsbykoordinator som kan gi deg mer informasjon om sin landsby:

Kontaktperson for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer er daglig leder Bjørn Åge Jenssen.