CO2-håndtering. Foto: iStockphoto.

CO2-håndtering

Kampen mot klimaendringer og utfordringene knyttet til å dekke verdens energibehov er bakgrunnen for at vi trenger fangst og lagring av CO2 fra de store utslippskildene. Ved Teknologisenteret på Mongstad prøves det ut ulike teknologier for CO2-fangst av utslipp fra kraftverk basert både på kull og gass og fra industri. Miljødirektoratet bidrar i arbeidet med å fremme utvikling og bruk av CO2-håndtering gjennom behandling av saker etter forurensningsloven og klimakvoteloven og gjennom internasjonalt arbeid.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy