Søknad om CO2-pris kompensasjon - ytterligere informasjon angående revisorbekreftede tall

Etter forespørsel fra virksomheter og revisorer ønsker Miljødirektoratet å komme med følgende presiseringer i forhold til kravene til revisorbekreftet informasjon i forbindelse med søknad om CO2-priskompensasjon.

Miljødirektoratet vil i utgangspunktet akseptere revisjonserklæringer på bakgrunn av revisjonsstandarden for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Vi vil presisere at en erklæring i henhold til ISRS 4400 skal oppgi de faktiske tallene for årlig produksjon og elektrisitetsforbruk (hvis relevant) som bekreftes. Det er ikke nok å vise til/ bekrefte tallene i virksomhetens søknad.

Revisorbekreftet informasjon skal vedlegges søknaden innen søknadsfristen 1. mars.