Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem.

16.08.18 - Nyhetsmelding: Miljødirektoratet jobber med å oppdatere informasjon i registeret

Dette gjennomføres for alle kontohavere og kvotepliktige installasjoner. Oppdateringene gjelder VAT-nummer og EPRTR-koder*. Kontaktpersonene som står oppført for kontoene, samt kontaktpersoner for hver installasjon, vil bli varslet om oppdateringene på e-post.

*E-PRTR står for European Pollutant Release and Transfer Register. EPRTR-kodene representerer inndelinger av bransjer, som blant annet brukes til å sammenligne utslipp fra samme typer industri og for å gjøre sammenlikninger av utslippsnivåer enklere.

 

Om klimakvoteregisteret

I Norge administreres klimakvoteregisteret av Miljødirektoratet. EU Kommisjonen eier og drifter systemet. I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

Veiledere

Kontakt oss

Telefon: 952 04 667 - man-fre kl. 9:00-15:00
E-post: kvoteregister@miljodir.no

Postadresse:

Miljødirektoratet

Klimakvoteregisteret

Postboks 5672, Torgarden

7485 Trondheim

 

Relaterte lenker