Klimakvoteregisteret

Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem.

Logg inn i kvoteregisteret

Om klimakvoteregisteret

I Norge administreres registeret av Miljødirektoratet. EU-Kommisjonen eier og drifter systemet. I kvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter skjer utenfor kvoteregisteret.

Veiledere til bruk av kvoteregisteret

Kontakt kvoteregisteret

Telefon: 952 04 667 - man-fre kl. 9:00-15:00
E-post: kvoteregister@miljodir.no

Postaddresse:
Klimakvoteregisteret v/Miljødirektoratet
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim

Relaterte lenker