Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem.


Logg inn i kvoteregisteret

Her kan du logge inn i kvoteregisteret

 

Informasjon om utslippstall og oppgjør av kvoteplikt

Epost om hvordan utslippstall og oppgjør av kvoteplikt for 2017 er nå sendt ut til alle kontorepresentanter (AR) og tilleggsrepresentanter (AAR) som er oppnevnt på norske driftskonti i registeret.

Utslippstallet for 2017 skal legges inn i kvoteregisteret, og dette må være godkjent av en verifikatør innen rapporteringsfristen den 31. mars 2018. Nærmere beskrivelse ligger i veileder 3 til registeret.

Innen 30. april 2018 må alle kvotepliktige virksomheter overføre det antall kvoter som tilsvarer virksomhetens verifiserte kvotepliktige utslipp i 2017 til oppgjør i kvoteregisteret. Innlevering av kvoter til oppgjør må godkjennes av en tilleggsrepresentant (AAR) tilknyttet driftskontoen. Dersom virksomheten ikke har en AAR, må en annen kontorepresentant (AR) godkjenne innleveringen. Overføringen må være godkjent innen oppgjørsfristen 30. april 2018.

 

Veiledere til bruk av kvoteregisteret

1 Få tilgang til kvoteregisteret
2 Overføre kvoter i registeret
3 Legge inn utslippstall og gjøre opp for kvotepliktige utslipp (inkl. veksling av CER/ERU) 
4 Godkjenning av oppgaver i registeret (Task List)

 

Kontakt kvoteregisteret

Telefon: 952 04 667 (9:00-15:00)
E-post: kvoteregister@miljodir.no

Postaddresse:
Klimakvoteregisteret v/Miljødirektoratet
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim

Brukeravtalen for kvoteregisteret

    Relaterte lenker