Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale kvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem.

Logg inn i kvoteregisteret

Registeret i sommer

I uke 28-30 (9.-27.juli) er telefonen til kvoteregisteret stengt. Du kan fremdeles sende henvendelser til oss pr. e-post, men disse vil vi imidlertid ikke kunne behandle før vi er tilbake 30. juli. Sitter du med en sak som haster, kan du ringe vårt sentralbord på 03400 (73 58 05 00). 

Om klimakvoteregisteret

I Norge administreres registeret av Miljødirektoratet. EU-Kommisjonen eier og drifter systemet. I kvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter skjer utenfor kvoteregisteret.

Veiledere til bruk av kvoteregisteret

Kontakt kvoteregisteret

Telefon: 952 04 667 - man-fre kl. 9:00-15:00
E-post: kvoteregister@miljodir.no

Postaddresse:
Klimakvoteregisteret v/Miljødirektoratet
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim

Relaterte lenker