Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale klimakvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem.

Om klimakvoteregisteret

I Norge administreres klimakvoteregisteret av Miljødirektoratet. EU-kommisjonen eier og drifter systemet. I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

Viktige dokumenter:

Kontakt oss

Telefon: 952 04 667 - man-fre kl. 9:00-15:00
E-post: kvoteregister@miljodir.no

Postadresse:

Miljødirektoratet

Klimakvoteregisteret

Postboks 5672, Torgarden

7485 Trondheim

 

Relaterte lenker