Klimakvoteregisteret

Det norske registeret for klimakvoter er en del av EUs felles register (Union Registry) for alle de nasjonale klimakvoteregistrene i EUs kvotehandelsystem.

Nyhetsmelding 26.11.2018 - Søknadsprosessen til klimakvoteregisteret blir digital

Vi lanserer om kort tid en ny plattform for å søke om kontoer og nye kontorepresentanter. Søknader vil fra og med neste år gå via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS). Dette vil føre til at søknadsskjemaet slik det fremstår i dag, utgår. Den nye tjenesten kobles direkte mot Altinn, og innlogging vil foregå via ID-porten.

Mer informasjon kommer.

Lanseringstidspunkt: i løpet av første kvartal 2019. 

Om klimakvoteregisteret

I Norge administreres klimakvoteregisteret av Miljødirektoratet. EU-kommisjonen eier og drifter systemet. I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

Innlogging 

EU-login 

For nye og eksisterende brukere. Her logger du inn for å:

  • registerere deg som ny bruker/førstegangs innlogging
  • endre kontaktinformasjon som vil ha betydning for at du fortsatt skal kunne logge deg inn i klimakvoteregisteret (e-post adresse, telefonnummer o.l.) 

Det norske klimakvoteregisteret

Innlogging for registrerte brukere

Viktige dokumenter:

Kontakt oss

Telefon: 952 04 667 - man-fre kl. 9:00-15:00
E-post: kvoteregister@miljodir.no

Postadresse:

Miljødirektoratet

Klimakvoteregisteret

Postboks 5672, Torgarden

7485 Trondheim

 

Relaterte lenker