Ofte stilte spørsmål

Kan vi bruke klimakvoter utstedt i fase 3 (2013-2020) til oppgjør i fase 4 (2021-2030)?

Ja, se artikkel 13 i direktivet  som ble vedtatt i april 2018:

Validity of allowances
Allowances issued from 1 January 2013 onwards shall be valid indefinitely. Allowances issued from 1 January 2021 onwards shall include an indication showing in which ten-year period beginning from 1 January 2021 they were issued, and be valid for emissions from the first year of that period onwards. 

Merk: kvotene som virksomhetene får utdelt i 2021 (fase 4-kvoter) kan ikke brukes til oppgjøret i april 2021 for utslipp i rapporteringsåret 2020 (fase 3). 

Må vi ha et LEI-nummer for å kjøpe og selge klimakvoter?

EU kvoter er definert som et finansielt instrument under MIFID II. Alle virksomheter som handler kvoter fra et verdipapirforetak, vil bli påkrevd et LEI-nr. Verdipapirforetaket må rapportere enhver handel med verdipapirer (kvoter) til tilsynsmyndighetene. EUA-er er ikke fristilt fra disse reglene, men det finnes enkelte unntak for kvotepliktige virksomheter. 

Les mer om LEI-nr. på Finanstilsynet sine sider.

Hvor kan jeg kjøpe og frivillig slette klimakvoter (FN-kvoter)?

Både bedrifter og privatpersoner som vil slette CER‐kvoter kan gjøre dette via FNs plattform for frivillig sletting av CER‐kvoter: https://offset.climateneutralnow.org/.

Det er gebyrfritt å slette klimakvoter via FN sine nettsider.

CER‐kvoter (Certified Emission Reductions) kommer fra FN‐godkjente prosjekter gjennom Clean Development Mechanism (CDM). En liste over ofte stilte spørsmål om sletting av CER‐kvoter ligger på FN sine nettsider.

Hvor kan jeg finne de kvotepliktige utslippene i min kommune eller mitt fylke?

Du finner en oversikt over utslipp på norskeutslipp.no. Slik går du frem for å finne kvotepliktige utslipp for en kommune eller et fylke: velg landbasert industri - velg fylke/kommune i menyen til venstre - velg kvotepliktige utslipp i menyen for klimakvoter - klimakvoter per virksomhet.