Søke om konto

Krav til søknad om konto og kontorepresentanter

Kravene til en søknad om konto i det norske kvoteregisteret står i vilkår og betingelser (brukeravtalen) for registeret.

Bruk opplysningsskjemaet (Excel) for å oppgi hvem/hvilken virksomhet som skal være kontohaver (eier av konto) i registeret, samt info om hvem kontohaver vil oppnevne som kontorepresentanter (minst to personer over 18 år). Merk at skjemaet består av flere arkfaner. Den første arkfanen beskriver hvordan de andre arkfanene skal fylles ut.

Enhver konto må ha minst 2 aktive kontorepresentanter. For å registrere nye kontorepresentanter må følgende dokumenter sendes inn:

Attestert kopi av pass må sendes til oss med vanlig post. Vi anbefaler også at politiattest blir sendt pr. post grunnet sensitive opplysninger i dokumentet. De andre dokumentene kan sendes til oss på epost.