Tilbydere av kvoter

Tilbydere av kvoter

Miljødirektoratet har ingen fullstendig oversikt over hvilke aktører som selger EU-kvoter og/eller FN-godkjente kvoter som kan brukes til oppgjør av kvoteplikt i EUs kvotesystem. Dette er et europeisk marked, men blant kontohaverne i det norske registeret tilbyr følgende bedrifter salg av EU- og FN-godkjente kvoter (CER):

DNB (kontakt: dnbcommodities@dnb.no)
CEMASYS.COM AS (kontakt: perotto@cemasys.com)
Kinect Energy (kontakt: agussiaas@kinectenergy.com)
 

Dersom din virksomhet ønsker å stå oppført på listen over, ta kontakt med oss.