Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet

FNs klimapanel (IPCC)

FNs klimapanel (IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. Som knutepunkt (national focal point) for IPCC i Norge har Miljødirektoratet en koordinerende rolle opp mot klimapanelet. Femte hovedrapport kommer i 2013/2014, og første delrapport av denne ble lansert 27. september 2013.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker