Hoesung Lee, leder av FNs klimapanel.

FNs klimapanel (IPCC)

FNs klimapanel (IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. Som knutepunkt (national focal point) for IPCC i Norge har Miljødirektoratet en koordinerende rolle opp mot klimapanelet. Femte hovedrapport ble publisert i 2013/2014. I februar 2015 besluttet medlemslandene at klimapanelet skal utarbeide en sjette hovedrapport i løpet av de neste 5-7 årene.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker