Fjerde hovedrapport fra FNs klimapanel

I 2007 lanserte FNs klimapanel (IPCC) sin fjerde hovedrapport. Her finner du informasjon om de ulike rapportene som utgjør fjerde hovedrapport.

Forskerne og forfatterne

  • Totalt 800 bidragsytende forfattere og 450 hovedforfattere fra til sammen 130 land deltar i utarbeidelsen av den fjerde hovedrapporten.
  • 2500 vitenskapelige eksperter deltar i høringsprosessene som gjennomføres når klimapanelet skriver rapporten.
  • Ekspertene som deltar i arbeidet er valgt ut i kraft av sin faglige ekspertise og kommer i all hovedsak fra universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner og meteorologiske institutter.
  • Den første delrapporten er utarbeidet av 600 klimaforskere og eksperter fra fagområder som meteorologi, atmosfærekjemi, solforskning, oseanografi, geologi, geofysikk, vulkanaktivitet, arealbruksendringer, klimamodellering, paleoklimatologi (fortidsklima), karbonkretsløpet, geografi, forskning på havis og landis og biologi.
  • I utarbeidelsen av de andre delrapportene har det også deltatt forskere innen økologi, ekspertise på ulike sektorer som blir berørt av klimaendringer og fagekspertise innenfor økonomi, samfunnsfag, teknologi og energi.

Klima- og forurensningsdirektoratet koordinerer Norges arbeid med FNs klimapanel. I samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre tilrettelegger vi informasjon om arbeidet med klimapanelets fjerde hovedrapport. På denne siden finner du blant annet faktaark og hovedkonklusjoner fra de ulike delrapportene.

Synteserapporten

Synteserapporten trekker sammen konklusjoner fra de tre delrapportene.

Første delrapport: Den klimavitenskapelige forståelsen av klimaendringene

Den første delrapporten ble lagt fram 2. februar 2007. FNs klimapanel har aldri vært sikrere på at klimaendringene er menneskeskapte:

Andre delrapport: Virkninger, tilpasninger og sårbarhet

Tredje delrapport: Tiltak

Klimaendringer i Arktis

Klimaet i fare

  • Klimaet i fare presenterer konklusjonene i FNs klimapanels fjerde hovedrapport i et enklere språk.
  • Du kan lese rapporten elektronisk ved å klikke på bildet til venstre eller bestille den i papirversjon ved å sende en e-post til bestilling@miljodirektoratet.no