Delrapport 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene

FNs klimapanel (IPCC) publiserer den femte hovedrapporten i 2013 og 2014 i tre delrapporter og en synteserapport. Her finner du faktaark og annen informasjon om første delrapport om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene som ble ferdigstilt den 27. september 2013.

 

Delrapporten er skrevet av arbeidsgruppe 1, ledet av Thomas Stocker, Universitetet i Bern og Dahe Qin, Kinas meteorologiske administrasjon.

Det norske klimaforskningsmiljøet er sterkere representert i den femte hovedrapporten enn noen gang tidligere. I den første delrapporten har forskere tilknyttet CICERO Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret for klimaforskning, Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Oslo, Norsk institutt for luftforurensning, Meteorologisk institutt og Universitetssenteret på Svalbard bidratt til arbeidet.

Faktaark:

 Andre lenker:

 

KONTAKT

Kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen
telefon 22 57 35 49, mobil 926 57 954

Relaterte lenker