Delrapport 2 om virkninger, tilpasning og sårbarhet

FNs klimapanel (IPCC) publiserer den femte hovedrapporten i 2013 og 2014 i tre delrapporter og en synteserapport. Her finner du faktaark og annen informasjon om delrapport 2 om virkninger, tilpasning og sårbarhet.

 

Delrapport 2 handler om observerte og framtidige virkninger av klimaendringer for natur og samfunn, samt de tekniske, miljømessige, politiske, økonomiske og sosiale sidene ved sårbarhet og tilpasning.

Rapporten ferdigstilles 25-29. mars 2014 i Yokohama, Japan. Arbeidsgruppen for rapporten ledes av Christopher Field ved Stanford-universitetet og Vincente Barros ved Universitetet i Buenos Aires.

Rapporten setter klimaendringer i sammenheng med andre samfunns- og miljøendringer og viser hvordan klimaendringer rammer ulikt for forskjellige grupper, sektorer og regioner. Ulike framtidsutsikter blir skissert, fra utsikter med høy risiko for alvorlige og irreversible endringer til utsikter der samfunnet både reduserer og håndterer farene ved klimaendringene. Rapporten presenterer også ulike responser og kombinasjoner av tilpasninger, utslippsreduksjoner og bærekraftig utvikling, og hvordan dagens og framtidige beslutninger er avgjørende for konsekvensene av klimaendringer.

Faktaark:

Film:

Annet:

KONTAKT:

Kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen
mobil 926 57 954