Norske IPCC-forskere. Foto: John Petter Reinertsen.

Norske forskere i IPCC-arbeidsgrupper

18 forskere og eksperter fra Norge er valgt som medlemmer av forfatterteamene for FNs klimapanels femte hovedrapport. Forskerne representerer institusjoner i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ås. I tillegg til disse, deltar minst 20 andre norske forskere og eksperter som bidragsytere til rapportene.

Tre ulike roller:

  • Coordinating Lead Author: Koordinerer og leder arbeidet med et kapittel.
  • Lead Author: Skriver et kapittel sammen med de andre forfatterne for dette kapittelet.
  • Review Editor: Har ansvar for å føre tilsyn med høringsprosessen og endringer som gjøres som følge av denne.
  • Forfatterteamet vil senere også knytte til seg en rekke bidragsyter – Contributing Authors – som gir innspill til rapporten. 
  • I tillegg vil et stort antall forskere og eksperter delta ved å gi kommentarer i høringsrundene.

Det norske klimaforskningsmiljøet er sterkere representert enn noen gang tidligere. I den første delrapporten har forskere som er tilknyttet CICERO – Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret for klimaforskning, Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Oslo, Norsk institutt for luftforurensning, Meteorologisk institutt og Universitetssenteret på Svalbard bidratt til arbeidet. Dette omfatter en rekke av de mest sentrale fagområdene som behandles i delrapporten, blant annet endring i atmosfærens sammensetning, klimaeffekter av gasser og partikler, klimasensitivitet, fortidens klima, samspillet mellom naturlige og menneskeskapte klimapådriv, naturens opptak og avgivelse av CO2 og andre klimagasser, klimamodeller og simuleringer av fremtidsklima, opptak av varme i havet, vekselvirkning mellom hav, is og atmosfære og observasjoner av klimaendringer i de polare strøk.

Delrapport 1: Det klimavitenskapelige grunnlaget:

Delrapport 2: Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet

 

Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp

 * Karen O'Brian og Jan Fuglestvedt deltar også i forfatterteamet til synteserapporten.

 

Foto: John Petter Reinertsen

 


Navn


Gunnar Myhre 

  Tittel Seniorforsker
  Institusjon CICERO Senter for klimaforskning
  Adresse Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
 

 

 

 

 
Forskningsområder Endringer i atmosfærens sammensetning og betydning på klimaet, aerosoler, strålingspådriv

Arbeidsgruppe i IPCC AR5

Arbeidsgruppe 1

Rolle i IPCC AR5

Coordinating Lead Author (koordinerende hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Anthropogenic and natural radiative forcing (kapittel 8)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Hovedforfatter i kapittel 6, arbeidsgruppe 1 IPCC (2001)
Hovedforfatter i kapittel 2, arbeidsgruppe 1 IPCC (2007)

Viktigste publikasjoner Myhre, G., 2009, Consistency between satellite-derived and modelled estimates of the direct aerosol effect, Science, 325, 187-190

Fuglestvedt, J., T. Berntsen, G. Myhre, K. Rypdal, and R. B. Skeie, 2008, Climate impacts from the transport sector, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105, 454-458.

Schulz, M., C. Textor, S. Kinne, Y. Balkanski, S. Bauer, T. Berntsen, T. Berglen, O. Boucher, F. Dentener, S. Guibert, I.S.A. Isaksen, T. Iversen, D. Koch, A. Kirkevåg, X. Liu, V. Montanaro, G. Myhre, J. Penner, G. Pitari, S. Reddy, Ø. Seland, P. Stier, T. Takemura, 2006, Radiative forcing by aerosols as derived from the AeroCom present-day and pre-industrial simulations, Atmos. Chem. Phys., 6, 5225-5246.

Myhre, G., E.J. Highwood, K.P. Shine, and F. Stordal, 1998, New estimates of radiative forcing due to well mixed greenhouse gases, Geophys. Res. Lett., 25, 2715-2718.

Isaksen, I.S.A, M. Gauss, G. Myhre, K. M. Walter Anthony, C. Ruppel, 2011, Strong atmospheric chemistry feedback to climate warming from Arctic methane emission, accepted Global Biogeochemical Cycles.

 


 

Foto: John Petter
Reinertsen

 


Navn

 
Jan S. Fuglestvedt

  Tittel Forskningsleder
  Institusjon CICERO Senter for klimaforskning
  Adresse Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
 

 

 

 
Forskningsområder

Atmosfærekjemi og klima
Arbeidsgruppe i IPCC
AR5

Arbeidsgruppe 1
Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Anthropogenic and natural radiative forcing (kapittel 8)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Har deltatt som CA i tidligere rapporter.
• Aviation and the Global Atmosphere (1999)
• TAR

Viktigste publikasjoner

Fuglestvedt, JS., T Berntsen, G Myhre, K Rypdal, RB Skeie, 2008. Climate forcing from the Transport Sectors. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 105 (2): 454-458.

Berntsen, T and JS. Fuglestvedt, 2008. Global temperature responses to current emissions from the transport sectors. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 105 (49): pp. 19154-19159.

Fuglestvedt, JS., KP. Shine, J Cook, T Berntsen, D Lee, A Stenke, RB Skeie, G Velders, I Waitz, 2010. Transport Impacts on Atmosphere and Climate: Metrics. Atmospheric Environment, 2010 (44): pp. 4648-4677.

Shine, Keith P., Jan S. Fuglestvedt, Nicola Stuber and Kinfe Hailemariam, 2005. Alternatives to the Global Warming Potential for comparing climate impacts of emissions of greenhouse gases. Climatic Change, 68 (3): pp. 281-302.

Fuglestvedt, JS., T Berntsen, O Godal, R Sausen, KP. Shine, T Skodvin, 2003. Metrics of climate change: Assessing radiative forcing and emission indices. Climatic Change, 58 (3): 267-331

 


 Foto: John Petter Reinertsen

 


Navn

 
Eystein Jansen

  Tittel Professor / Direktør
  Institusjon Bjerknessenteret for Klimaforskning, Institutt for geofag ved UiB og Uni Research AS
  Adresse Allégaten 55, 5007 Bergen
e-post: eystein.jansen@bjerknes.uib.no
 

 

 

 
Forskningsområder

Klimavariabilitet, naturlige klimaendringer, fortidsklima
Arbeidsgruppe i IPCC AR5

Arbeidsgruppe 1

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Information from Paleoclimate Archives (kapittel 5)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Fjerde hovedrapport (AR4), koordinerende hovedforfatter


Viktigste publikasjoner Utvalg av ca. 100 fagfelle-evaluerte publikasjoner

Kabel. K., Moros, M., Porsche, C.,Neumann, T., Adolphi, F., Andersen, T.J., Siegel, H., Gerth, M., Leipe, T. Jansen, E., Damsté, J.S.S, 2012. Impact of climate change on the Baltic Sea ecosystem over the last 1000 years. Nature Climate Change 2, p. 871-874. doi:10.1038/nclimate1595.

DeDeckker, P., Moros, M., Perner, K., Jansen, E. 2012 Influence of the tropics and southern westerlies on glacial interhemispheric asymmetry. Nature Geoscience 5, p 266-269. doi:10.1038/ngeo1431.

LLoyd, Jeremy; Moros, Matthias; Perner, Kerstin; Telford, Richard; Kuijpers, Antoon; Jansen, Eystein; McCarthy, David, 2011.  A 100 year record of ocean temperature control on the stability of Jakobshavn Isbrae, West Greenland. Geology 39 (9) p. 867-870   DOI: 10.1130/G32076.1.

Kleiven, Helga F. , Hall, Ian. R., McCave, I. Nick, Knorr, Gregor, Jansen, Eystein, 2011, Coupled Deep-Water Flow and Climate Variability in the Mid-Pleistocene North Atlantic , Geology 39, (4) p.  343-346. DOI: 10.1130/G31651.1 .

Waelbroeck, et al. (incl. Jansen, Eystein) (2009) Constraints on the magnitude and patterns of ocean cooling at the Last Glacial Maximum. Nature Geoscience ;Volum 2 (2) p. 127-132.

Jansen, Eystein; Andersson, Carin; Moros, Matthias; Nisancioglu, Kerim Hestnes; Nyland, Birgitte Friestad; Telford, Richard, 2008. The early to mid-Holocene thermal optimum in the North Atlantic. In: Battarbee R.W.; Binney H.A. (Eds.). Natural Climate Variability and Global Warming: a Holocene Perspective. Blackwell Publishing, ISBN 978-1-4051-5905-0, p. 123-137.

Jansen, Eystein; Overpeck, J.T.; 9, co-authors, 2007. Chapter 6: Paleoclimate. In: Solomon, S.; Qin D.; Manning M.; Chen Z.; Marquis M.; Averyt K.B.; Tignor M.; Miller H.L. (Eds.) Climate Change 2007 - The physical Basis - Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88009-1.

Moros, Matthias; Andrews, J. T.; Eberl, DD; Jansen, Eystein, 2006. Holocene history of drift ice in the northern North Atlantic: Evidence for different spatial and temporal modes. Paleoceanography, 21.

 


 

 


Navn


Cecilie Mauritzen

  Tittel  Reserch program director
  Institusjon DNV GL
  Adresse   Veritasveien 1
 

 1322 Høvik

 
Forskningsområder

Oseanografi
Arbeidsgruppe i IPCC
AR5
Arbeidsgruppe 1
Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Observations: Ocean (kapittel 3)

Medarbeid på tidligere
IPCC-rapporter

Fjerde hovedrapport (AR4), hovedforfatter, arbeidsgruppe 1, kapittel 1
Viktigste publikasjoner

Mauritzen, C., A. Melsom, R.T. Sutton, 2012: Importance of density-compensated temperature change for deep North Atlantic Ocean heat uptake. Nature Geosci, 5, 905-910, doi:10.1038/ngeo1639.

Mauritzen, C., 2012: Oceanography: Arctic freshwater. Nature Geosci, 5, 162-164 ff.

Mauritzen, C., E. Hansen, M. Andersson, B. Berx, A. Beszczynska-Möller, I. Burud, K.H. Christensen, J. Debernard, L. de Steur, P. Dodd, S. Gerland, Ø. Godøy, B. Hansen, S. Hudson, F. Høydalsvik, R. Ingvaldsen, P.E. Isachsen, Y. Kasajima, I. Koszalka, K. M. Kovacs, M. Køltzow, J.H. LaCasce, C. M. Lee, T. Lavergne, C. Lydersen, M. Nicolaus, F. Nilsen, O.A. Nøst, K.A. Orvik, M. Reigstad, H. Schyberg, L. Seuthe, Ø. Skagseth, J. Skarðhamar, R. Skogseth, A. Sperrevik, C. Svensen, H. Søiland, S.H. Teigen, V. Tverberg, C. Wexels Riser, 2011: Closing the loop – Approaches to monitoring the state of the Arctic Mediterranean during the International Polar Year 2007-2008. Progress in Oceanography, doi:10.1016/j.pocean.2011.02.010.

Le Treut, H., R. Somerville, U. Cubasch, Y. Ding, C. Mauritzen, A. Mokssit, T. Peterson and M. Prather, 2007: Historical Overview of Climate Change. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Curry, R., C. Mauritzen, 2005. Dilution of the northern North Atlantic Ocean in recent decades. Science, 308 (5729), 1772-1774.

Mauritzen, C., S. M. Häkkinen, 1997. Influence of sea ice on the thermohaline circulation in the Arctic--North Atlantic Ocean. Geophysical Research Letters, 24, 3257-3260.

Mauritzen, C., 1996. Production of dense overflow waters feeding the North Atlantic across the Greenland-Scotland Ridge. Part 1: Evidence for a revised circulation scheme. Deep-Sea Research I, 43, 769-806. 


 

 

Navn

Jan-Gunnar Winther

  Tittel Direktør
  Institusjon Norsk Polarinstitutt
  Adresse Framsenteret, 9296 Tromsø
 

 

 

 
Forskningsområder

Polarklima, kryosfære, albedo, iskjerner
Arbeidsgruppe i IPCC
AR5

Arbeidsgruppe 1
Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Introduction

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Nei
Viktigste publikasjoner EPICA community paper, 2006: One-to-one coupling of glacial climate variability in Greenland and Antarctica. Nature 444, 195-198.

Pedersen, C.A. and Winther, J-G., 2005: Intercomparison and validation of snow albedo parameterisation schemes in climate models. Climate Dynamics 25, 351-362. DOI 10.1007/s00382-005-0037-0.

Liston, G.E. & Winther, J-G., 2005: Antarctic surface and sub-surface snow and ice melt. J. Climate 18 (10), 1469-1481.

EPICA community paper, 2004: Eight glacial cycles from an Antarctic ice core. Nature 429, 623-628.

 


 

 

Navn

Christoph Heinze

 

  Tittel Professor
  Institusjon Universitet i Bergen, Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning
  Adresse Allégaten 70, 5007 Bergen
 

 

 

 
Forskningsområder

marin biogeokjemi modellering , Earth system modelling
Arbeidsgruppe i IPCC AR5

Arbeidsgruppe 1
Rolle i IPCC AR5

Review Editor (høringsredaktør)

Arbeider på kapittel om

Carbon and Other Biogeochemical Cycles (kapittel 7)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Fjerde hovedrapport (AR4), lead author, kapittel 7
Viktigste publikasjoner

Roy, T., L. Bopp, M. Gehlen, B. Schneider, P. Cadule, T. Frölicher, J. Segschneider, J. Tjiputra, C. Heinze, F. Joos, 2011, A model intercomparison of the regional climate-carbon cycle feedbacks from the global ocean, Journal of Climate, in press.

Tjiputra, J.F., K. Assmann, and C. Heinze, 2010, Anthropogenic carbon dynamics in the changing ocean, Ocean Science, 6, 605–614, www.ocean-sci.net/6/605/2010/

Assmann, K.M., M. Bentsen, J. Segschneider, and C. Heinze, 2010, An isopycnic ocean carbon cycle model, Geoscientific Model Development, 3, 143–167, www.geosci-model-dev.net/3/143/2010/

Tjiputra, J.F., K. Assmann, M. Bentsen, I. Bethke, O.H. Otterå, C. Sturm, and C. Heinze, 2010, Bergen earth system model (BCM-C): Model description and regional climate-carbon cycle feedbacks assessment, Geoscientific Model Development, 3, 123–141, www.geosci-model-dev.net/3/123/2010/.

Watson, A.J., U. Schuster, D.C.E. Bakker, N.R. Bates, A. Corbière, M. González-Dávila, T. Friedrich, J. Hauck, C. Heinze, T. Johannessen, A. Körtzinger, N. Metzl, J. Olafsson, A. Olsen, A. Oschlies, X.A. Padin, B. Pfeil, J. M. Santana-Casiano, T. Steinhoff, M. Telszewski, A.F. Rios, D.W.R. Wallace, and R. Wanninkhof, 2009, Tracking the variable North Atlantic sink for atmospheric CO2, Science, 326, 1391-1393, DOI: 10.1126/science.1177394.

Heinze, C., I. Kriest, and E. Maier-Reimer, 2009, Age offsets among different biogenic and lithogenic components of sediment cores revealed by numerical modeling, Paleoceanography, 24, PA4214, 17p., doi:10.1029/2008PA001662.

Ilyina, T., R.E. Zeebe, E. Maier-Reimer, and C. Heinze, 2009,Early detection of ocean acidification effects on marine calcification, Global Biogeochemical Cycles, 23, GB1008, doi:10.1029/2008GB003278.

Heinze, C., 2004, Simulating oceanic CaCO3 export production in the greenhouse, Geophysical Research Letters, 31, L16308, doi:10.1029/2004GL020613.

Heinze, C., 2001, Towards the time dependent modeling of sediment core data on a global basis, Geophysical Research Letters, 28, 4211-4214.

Heinze, C., E. Maier-Reimer, and K. Winn, 1991, Glacial pCO2 reduction by the World Ocean - experiments with the Hamburg Carbon Cycle Model, Paleoceanography, 6, 395-430.
 

 

 Foto: John Petter
Reinertsen

 


Navn


 Siri Eriksen

  Tittel Førsteamanuensis
  Institusjon Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric
Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB)
  Adresse pb 5003, 1432 Ås
e-post: siri.eriksen@umb.no
 

 

 

 
Forskningsområder

Klima og utvikling, sårbarhet og tilpasning
Arbeidsgruppe i IPCC
AR5


Arbeidsgruppe 2

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Poverty and livelihoods (kapittel 13)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Fjerde hovedrapport (AR4), høringsredaktør

Viktigste publikasjoner

Eriksen, S., Aldunce, P., Bahinipati, C.S., Martins, R. D’A., Molefe, J.I., Nhemachena, C., O’Brien, K., Olorunfemi, F., Park, J., Sygna, L., Ulstrud, K., 2011. When not every response to climate change is a good one: Identifying principles for sustainable adaptation. Climate and Development 3(1). 7-20.

Eriksen, S. and J. Silva (2009). The vulnerability context of a savanna area in Mozambique: household drought coping strategies and responses to economic change. Environmental Science and Policy, 12, 33-52.

Eriksen, S. and J. Lind (2009). Adaptation as a political process: Adjusting to drought and conflict in Kenya’s drylands. Environmental Management, 43(5), 817-835.

Eriksen, S. and K. O’Brien (2007). Vulnerability, Poverty and the Need for Sustainable Adaptation Measures.  Climate Policy 7, 337–352.

O’Brien, K., Eriksen, S., Schjolden, A., Nygaard. L.P. (2007) Why different interpretations of vulnerability matter in climate change discourses. Climate Policy 7, 73-88.

O’Brien, K.L., Eriksen, S., Sygna, L. and L.O. Næss. (2006). Questioning European Complacency: Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation in Norway. Ambio 35 (2), 16-22.

Eriksen, S., Brown, K. and Kelly, P.M. (2005). The dynamics of vulnerability: locating coping strategies in Kenya and Tanzania, The Geographical Journal, 171(4), 287-305.

Eriksen, S., Gachathi, F.N., Muok, B., Ochieng, B., Owuor, B. (2006). Synergies in biodiversity conservation and climate change adaptation: The case of hilltop forests in Kitui, Kenya. In The Savanna Biome System, eds J. Mistry and A. Berardi. Ashgate, pp. 187-226. 

 

 Foto: John Petter Reinertsen

 


Navn


 Grete K. Hovelsrud

  Tittel 1) Forskningsleder
2) Seniorforsker
  Institusjon

1) Nordlandsforskning
2) CICERO Senter for klimaforskning

  Adresse 1) Postboks 1490, 8049 Bodø Besøksadresse: Mørkvedtråkket 30
2) Postboks 1129, Blindern 0318 Oslo, Besøksadresse: Gaustadalleen 21, Forskningsparken  
 

 

 
Forskningsområder Tilpasning, tilpasningskapasitet, sårbarhet og motstandsdyktighet til klimaendringer sett i kombinasjon med andre samfunnsmessige endringer. Spesielt fokus på Arktiske områder. Tar et lokalt utgangspunkt med fokus på koblinger til alle samfunnsnivåer. Lokal/tradisjonell kunnskap som en viktig del av forståelsen av sårbarhet og tilpasningsevne. Vurderinger av de ulike prosessene som bestemmer tilpasningskapasiteten i et samfunn.   

Arbeidsgruppe i IPCC AR5

Arbeidsgruppe 2

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Human Security (kapittel 12)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Nei
Viktigste publikasjoner

2010 Community Adaptation and Vulnerability in the Arctic Regions. Editors G.K. Hovelsrud and B. Smit, Springer Publishers, 2010.
 
2010 Adaptation in Fisheries and Municipalities: Three communities in Northern Norway, Grete K. Hovelsrud, Halvor Dannevig, and Jennifer West, and Helene Amundsen. In: Community Adaptation and Vulnerability in the Arctic Regions. Editors G.K. Hovelsrud and B. Smit, Springer Publishers, 2010.
 
2010 Local effects of global climate change: Differential experiences of sheep farmers and reindeer herders in Unjárga/Nesseby, a coastal Sámi community in Northern Norway. In: Community Adaptation and Vulnerability in the Arctic Regions. Editors G.K. Hovelsrud and B. Smit, Springer Publishers, 2010.

2010, Community adaptation and vulnerability integrated, Grete K. Hovelsrud, Jeremy L. White and Mark Andrachuk. In: Community Adaptation and Vulnerability in the Arctic Regions. Editors G.K. Hovelsrud and B. Smit, Springer Publishers, 2010.

2010, West, J. And G.K. Hovelsrud. Cross-scale adaptation challenges in the coastal fisheries: findings from Lebesby, Northern Norway. Arctic 63(3): 338-354.
2008, Grete K. Hovelsrud, Meghan McKenna, Henry H. Huntington, Marine Mammal Harvests and other Interactions with Humans, (Special Issue Article)  Arctic Marine mammals and Climate Change Eds. Henry Huntington and Sue Moore. Ecological Applications. 100 (2): 135-147

2008, Timothy J. Ragen, Henry H. Huntington, and Grete K. Hovelsrud, Conservation of Arctic Marine Mammals in the Face of Climate Change (Special Issue Article) Arctic Marine mammals and Climate Change Eds. Henry H. Huntington and Sue Moore. Ecological Applications. I00 (2): 166-174.
2007, Nicholas Tyler; JM Turi; MA Sundset; K Strøm Bull; MN Sara; E Reinert; N Oskal; C Nellemann; JJ McCarthy; SD Mathiesen; ML Martello; OH Magga; GK Hovelsrud; I Hanssen-Bauer; NI Eira; MG Eira; RW Corell. Saami reindeer pastoralism under climate change: applying a generalised framework for vulnerability studies to a sub-Arctic social-ecological system.’ Global Environmental Change 17: 191-20).

2005 McCarthy, J.J., Martello, M.L., Corell, R.W., Eckley, N., Fox S., Hovelsrud-Broda, G., Mathiesen, S., Polsky, C., Selin, H. and Tyler, N., Climate Change in the Context of Multiple Stressors and Resilience, Ch. 17 in Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), Cambridge University Press 1042p.
 
2003 “Illustrating the coupled human-environment system for vulnerability analysis: Three case studies” Turner, B.L. II, Pamela A. Matson, James J. McCarthy, Robert W. Corell, Lindsey Christensen, Noelle Eckley, Grete K. Hovelsrud-Broda, Jeanne X. Kasperson, Roger E. Kasperson, Amy Luers, Marybeth L. Martello, Svein Mathiesen, Rosamond Naylor, Colin Polsky, Alexander Pulsipher, Andrew Schiller, Henrik Selin, and Nicholas Tyler.  Proceedings of the National Academy of Sciences,  100 (3) 8080-8085.  United States of America.

 

 Foto: John Petter
Reinertsen

 


Navn


 Pål Prestrud

  Tittel Direktør
  Institusjon Statens naturoppsyn (tidl. ansatt ved CICERO Senter for klimaforskning)
  Adresse Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
 

 

 

 
Forskningsområder

Polarbiologi                                              

Arbeidsgruppe i IPCC
AR5


Arbeidsgruppe 2

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Polar regions (kapittel 28)

Medarbeid på tidligere
IPCC-rapporter

Nei
Viktigste publikasjoner

Se publikasjonene på CICEROs nettsider.

 

 

 Foto: John Petter
Reinertsen

 


Navn


 Karen O'Brien

  Tittel Professor
  Institusjon Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
  Adresse Pb. 1096 Blindern, 0317 Oslo
 

 

 

 
Forskningsområder Klimatilpasning og menneskelig sikkerhet

Arbeidsgruppe i IPCC
AR5


Arbeidsgruppe 2

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Climate-resilient Pathways (kapittel 20)

Medarbeid på tidligere
IPCC-rapporter

Fjerde hovedrapport (AR4), arbeidsgruppe 2, hovedforfatter i kapittel 17
SREX – CLA on Chapter 8
Viktigste publikasjoner

O’ Brien, K.L., A. St. Clair, and B. Kristoffersen (eds). 2010. Climate Change, Ethics, and Human Security. Cambridge: Cambridge University Press.

O’Brien, K. and J. Wolf. 2010. A Values-based Approach to Vulnerability and Adaptation to Climate Change. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 1:232-242.

Adger, N., I. Lorenzoni, and K. O’Brien (eds). 2009. Adapting to Climate Change: Thresholds, Values, Governance. Cambridge: Cambridge University Press.

Leichenko, R.M. and K.L. O’Brien. 2008 Environmental Change and Globalization: Double Exposures. New York: Oxford University Press.

 

 Foto: John Petter
Reinertsen

 


Navn


Asuncion Lera St. Clair

  Tittel Senior principal specialist
  Institusjon DNV GL
  Adresse Veritasveien 1, 1322 Hø
 

 

 

 
Forskningsområder Relations between climate change, poverty and development, climate change and development ethics, critical poverty studies, sociology of knowledge, social theory, global justice and climate philosophy 

Arbeidsgruppe i IPCC
AR5


Arbeidsgruppe 2

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Point of Departure (kapittel 1)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Nei
Viktigste publikasjoner

“The Framing of climate change: why it matters;” Towards a new science of climate change” and “Global poverty and climate change: The responsibility to protect” in Climate change, ethics and human security,  O’Brien, K, A.L St.Clair and B. Kristoffersen, (eds.) Cambridge UP (2010).

Development Ethics: A reader, D. Gasper and A. L, St.Clair (eds.) Ashgate (2010). “Poverty, Human Rights, and Global Justice: The Response-Ability of Multilateral Organizations” Journal Globalizations, 8(1), 97 - 111 (2011) (with D. McNeill)

 

 Foto: John Petter
Reinertsen

 


Navn


 Svein Sundby

  Tittel Forsker
  Institusjon Havforskningsinstituttet og Bjerknes senter for klimaforskning
  Adresse Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
e-post: svein.sundby@imr.no
 

 

 

 
Forskningsområder

Fysisk oseanografi og fiskerioseanografi. Vekselvirkninger mellom havfysikk og marine økosystemer.
Arbeidsgruppe i IPCC AR5


Arbeidsgruppe 2

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

The Open Oceans (kapittel 30)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Nei
Viktigste publikasjoner Sundby, S., and Nakken, O. 2008. Spatial shifts in spawning habitats of Arcto-Norwegian cod related to multidecadal climate oscillations and climate change. ICES Journal of Marine Science, 65: doi:10.1093/icesjms/fsn085
Sundby, S. and Drinkwater, K. 2007. On the mechanisms behind salinity anomaly signals of the northern North Atlantic Ocean. Progress in Oceanography DOI 10.1016/j. pocean.2007.02.002
Vikebø, F, Sundby, S. Ådlandsvik, B, and Fiksen, Ø. 2005. The combined effect of transport and temperature on distribution and growth of larvae and pelagic juveniles of Arcto-Norwegian cod. ICES Journal of Marine Science 62 (7): 1375-1386

Sundby S., Boyd A., Hutchings L., O’Toole M., Thorisson K., and Thorsen, A. 2002. Interaction between Cape hake spawning and the circulation in the Northern Benguela upwelling ecosystem. In: A Decade of Namibian Fisheries Science. Payne, A. I. L., Pillar, S. C. and R. J. M. Crawford (Eds).  South African Journal of Marine Science 23: 317-336.
Sundby, S. 2000. Recruitment of Atlantic cod stocks in relation to temperature and advection of copepod populations. Sarsia 85: 277-298.

Suthers, I.M. and Sundby, S. 1996. Role of the midnight sun: comparative growth of pelagic juvenile cod (Gadus morhua) from the Arcto-Norwegian and a Nova Scotian stock. ICES Journal of Marine Science, 53: 827-837.

Sundby, S. and Fossum, P. 1990. Feeding conditions of Arcto-Norwegian cod larvae compared to the Rothschild-Osborn theory on small-scale turbulence and plankton contact rates. Journal of Plankton Research 12(6):1153-1162.

Sundby, S., Bjørke, H., Soldal, A.V. and Olsen, S. 1989. Mortality rates during the early life stages and year class strength of the North-East Arctic cod (Gadus morhua L.). Rapp. P.-v. Reun. Cons. int. Explor. Mer, 191:351-358.

Ellertsen, B., Fossum, P., Solemdal, P. and Sundby, S. 1989. Relations between temperature and survival of eggs and first feeding larvae of the North-East Arctic cod (Gadus morhua L.). Rapp. P.-v. Reun. Cons. int. Explor. Mer, 191:209-219. 

Sundby, S. 1983. A one-dimensional model for the vertical distribution of pelagic fish eggs in the mixed layer. Deep-Sea Research, 30 (6A): 645-661

 

 Foto: John Petter
Reinertsen

 


Navn


Kenneth Drinkwater

  Tittel  
  Institusjon Havforskningsinstituttet
  Adresse Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
 

 

 

 
Forskningsområder

Arbeidsgruppe i IPCC
AR5


Arbeidsgruppe 2

Rolle i IPCC AR5

Review Editor (høringsredaktør)

Arbeider på kapittel omMedarbeid på tidligere
IPCC-rapporter

 
Viktigste publikasjoner

 
 

 

 Foto: John Petter
Reinertsen

 


Navn


Ståle Navrud

  Tittel Professor i miljø- og ressursøkonomi
  Institusjon Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning
  Adresse Pb. 5003, 1432 Ås
 

 

 

 
Forskningsområder Environmental Valuation - Økonomisk verdsetting av økosystemfunksjoner, helseeffekter (Morbiditet og Mortalitet; Verdi av Statistisk Liv), rekreasjon, kulturminner  osv.  Samfunnsøkonomiske analyser (cost-benefit analyses).
Arbeidsgruppe i IPCC
AR5


Arbeidsgruppe 2

Rolle i IPCC AR5

Review Editor (høringsredaktør)

Arbeider på kapittel om

Economics of Adaptation (kapittel 17)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Nei
Viktigste publikasjoner Se publikasjonene på nettsidene til Universitetet for Miljø- og Biovitenskap.

 

 Foto: John Petter
Reinertsen

 


Navn


Annegrete Bruvoll

  Tittel Forsker
  Institusjon Vista analyse
  Adresse Meltzers gate 4 0257 Oslo
 

 

 

 
Forskningsområder

Energi- og miljøøkonomi
Arbeidsgruppe i IPCC
AR5


Arbeidsgruppe 3

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Social, economic and ethical concepts and methods (kapittel 2.3)

Medarbeid på tidligere
IPCC-rapporter

Nei
Viktigste publikasjoner Fæhn, T. and A. Bruvoll (2009): Richer and cleaner – at others’ expense? Resource and Energy Economics 31(2), 103-122.
Bye, T. and A. Bruvoll (2008): Multiple Instruments to Change Energy Behaviour: The Emperor’s New Clothes? Energy Efficiency 1(4), 373-386.

Bruvoll, A. and T. Fæhn (2006): Transboundary effects of environmental policy: Markets and emission leakages, Ecological Economics 59, 499-510.

Bruvoll, A. (2007): Norwegian climate policy. Domestic versus measures in other countries, Reports 46, Statistics Norway.

Bruvoll, A. and B. M. Larsen (2004): Greenhouse gas emissions in Norway. Do carbon taxes work? Energy Policy 32(4), 493-505.

Bruvoll, A., T. Fæhn and B. Strøm (2003): Quantifying central hypotheses on environmental Kuznets curves for a rich economy: A computable general equilibrium study, The Scottish Journal of Political Economy 50(2), 149-173.

 

 

 


Navn


Edgar Hertwich

  Tittel Professor
  Institusjon Norges teknisk naturvitenskapelig universitet (NTNU)
Program for industriell økologi
  Adresse 7491 Trondheim
 

 

 

 
Forskningsområder

Miljøvurdering av energiteknologier, bærekraftmodellering, karbonfotspor av forbruk og varer i internasjonal handel
Arbeidsgruppe i IPCC
AR5


Arbeidsgruppe 3

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Energy Systems (kapittel 7)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Nei
Viktigste publikasjoner

Singh, B., Strømman, A.H., Hertwich, E.G. (2012) Scenarios for the environmental impact of fossil fuel power: Co-benefits and trade-offs of carbon capture and storage. Energy 45, 762-770.

B Maya Sopha, CA Klöckner, EG Hertwich (2011) Exploring policy options for a transition to sustainable heating system diffusion using an agent-based simulation. Energy Policy, DOI: 10.1016/j.enpol.2011.02.041

UNEP. 2010. Environmental impacts of consumption and production: priority products and materials. EG Hertwich, E van der Voet, M Huijbregts, A Tukker, S Suh, et al. Paris: International Panel for Sustainable Resource Management, United Nations Environment Programme.

EG Hertwich, GP Peters (2009) The Carbon Footprint of Nations –A Global Trade-Linked Analysis, Environmental Science & Technology 43(16):6414-6420.

EG Hertwich (2005), Consumption and the rebound effect: An industrial ecology perspective. Journal of Industrial Ecology, 9(1-2):85-98.

 

 

 

 


Navn


Daniel Beat Mueller (Müller i internasjonale publikasjoner.)

  Tittel Professor
  Institusjon NTNU, Institutt for vann og miliøteknikk
  Adresse S.P. Andersens veg 5, Trondheim
 

 

 

 
Forskningsområder

Industriell økologi
Arbeidsgruppe i IPCC
AR5


Arbeidsgruppe 3

Rolle i IPCC AR5

Lead Author (hovedforfatter)

Arbeider på kapittel om

Human Settlements, Infrastructures, and Spatial Planning (kapittel 12)

Medarbeid på tidligere
IPCC-rapporter

Nei
Viktigste publikasjoner

Müller D.B., Wang T, Duval B. (2011): Patterns of iron use in societal evolution. Environ. Sci. Technol 45(1): 182-188

Müller D.B. (2006): Stock dynamics for forecasting material flows – Case study for housing in The Netherlands. Ecol. Econ. 59(1): 142-156

Müller D.B., Wang T., Duval B., Graedel T.E. (2006): Exploring the engine of anthropogenic iron cycles. PNAS 103(44): 16111-16116

 

 Foto: John Petter Reinertsen

 


Navn


Snorre Kverndokk

  Tittel Seniorforsker
  Institusjon Frischsenteret
  Adresse Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
 

 

 

 
Forskningsområder

Miljø-  og energiøkonomi
Arbeidsgruppe i IPCC AR5


Arbeidsgruppe 3

Rolle i IPCC AR5

Review Editor (høringsredaktør)

Arbeider på kapittel om

Social, Economic and Ethical Concepts and Methods (kapittel 3)

Medarbeid på tidligere IPCC-rapporter

Tredje hovedrapport (AR3)
Fjerde hovedrapport (AR4)
Viktigste publikasjoner

Kverndokk, S., «Global CO2 Agreements: A Cost Effective Approach», The Energy Journal, vol. 14, no. 2, pp. 91-112, 1993, IAEE Award for «Energy Journal Best Paper of 1993». Also published in Energy Quarterly (in Chinese), vol. xxiv, no. 3, pp. 176-187, 1994, and in M. Hoel (ed.): Recent Developments in Environmental Economics, vol.2, pp.234-255, Edward Elgar, 2004.

Kverndokk, S., «Tradeable CO2 Emission Permits: Initial Distribution as a Justice Problem», Environmental Values, vol. 4, no. 2, pp. 129-48, 1995.

Fankhauser, S. and S. Kverndokk, «The Global Warming Game - Simulations of a CO2 Reduction Agreement»,  Resource and Energy Economics, vol 18, no. 1, pp. 83-102, 1996.

Hoel, M. and S. Kverndokk, «Depletion of Fossil Fuels and the Impacts of Global Warming», Resource and Energy Economics, vol. 18, no. 2, pp. 115-136, 1996. Also published in M. Hoel (ed.): Recent Developments in Environmental Economics, vol.1, pp.267-288, Edward Elgar, 2004.

Berg, E., S. Kverndokk and K. E. Rosendahl, «Market power, international CO2 taxation and petroleum wealth», The Energy Journal, vol. 18, no. 4, pp. 33-71, 1997.

Berg, E., S. Kverndokk and K. E. Rosendahl, «Gains from cartelisation in the oil market», Energy Policy, vol. 25, no. 13, pp. 1075-1091, 1997. See also Erratum in Energy Policy, vol. 26, no. 9, pp. 725-727, 1998.

Gjerde, J., S. Grepperud and S. Kverndokk, «Optimal climate policy under the possibility of a catastrophe», Resource and Energy Economics, vol. 21, nos. 3-4, pp. 289-317, 1999.

Kverndokk, S., L. Lindholt and K. E. Rosendahl, «Stabilisation of CO2 concentrations: Mitigation scenarios using the Petro Model», in Environmental Economics and Policy Studies, vol. 3, no. 2, pp. 195-224, 2000.

Berg, E., P. Boug and S. Kverndokk, «Norwegian Gas Sales and the Impacts on European CO2 Emissions», Energy Economics, vol. 23, no. 4, pp. 427-456, 2001.

Berg, E., S. Kverndokk and K. E. Rosendahl, «Oil exploration under climate treaties», Journal of Environmental Economics and Management, vol. 44, no. 3, pp. 493-516, 2002.

Bye, B. S. Kverndokk and K. E. Rosendahl, «Mitigation costs, distributional effects, and ancillary benefits of carbon policies in the Nordic countries, the UK, and Ireland», Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, vol. 7, no. 4, pp. 339-366, 2002.

Brekke, K. A., S. Kverndokk and K. Nyborg, «An economic model of moral motivation», Journal of Public Economics, vol. 87, no. 9-10, pp. 1967-1983, 2003.

Kverndokk, S., K. E. Rosendahl and T. Rutherford, «Climate policies and induced technological change: Which to choose, the carrot or the stick?», Environmental and Resource Economics, vol. 27, no. 1, pp. 21-41, 2004
.

Kverndokk, S. and K. E. Rosendahl, «Climate policies and learning by doing: Impacts and timing of technology subsidies», Resource and Energy Economics, vol. 29, no 1, pp. 58-82, 2007.

Aune, F. R., S. Kverndokk, L. Lindholt and K. E. Rosendahl, «Profitability of fossil fuel production under different instruments in international climate policies», Climate Policy, vol. 7, no. 1, pp. 60-72, 2007.

Kverndokk, S. and A. Rose, «Equity and justice in global warming policy», International Review of Environmental and Resource Economics, vol. 2, no 2, pp 135-176, 2008.

Fæhn, T., A. G. Gómez-Plana and S. Kverndokk, «Can a carbon permit system reduce Spanish unemployment?», Energy Economics, vol.31, pp. 595-604, 2009.

Reyer Gerlagh, Snorre Kverndokk and Knut Einar Rosendahl, «Optimal timing of climate change policy; Interaction between carbon taxes and innovation externalities», Environmental and Resource Economics, vol. 43, no. 3, pp. 369-390, 2009.

Johan Eyckmans and Snorre Kverndokk, «Moral concerns on tradable pollution permits in international environmental agreements», Ecological Economics, vol. 69, no. 9, pp. 1814-1823, 2010.