Klimaforhandlinger i regi av FNs klimakonvensjon. Foto: Jan Golinski, UNFCCC

Klimaforhandlingene

Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med å forhandle fram en ny internasjonal klimaavtale. Miljødirektoratet bidrar med faglige innspill til Klima- og miljødepartementet i forhandlingene under FNs klimakonvensjon ("United Framework Convention on Climate Change" – UNFCCC). Vi har også ansvaret for utvalgte temaer i forhandlingene. Vi deltar både på klimatoppmøtene i november/desember og på aktuelle forhandlingsmøter i løpet av året.

De viktigste områdene der Miljødirektoratet bidrar er utvikling av:

  • regler for utslipp og opptak av klimagasser i skog
  • retningslinjer for rapportering og kontroll av landenes klimagassregnskap
  • regler for eksisterende og nye kvotemarkeder og andre metodiske forhold knyttet til en ny klimaavtale.

Miljødirektoratet har også ansvaret for å formidle kunnskap om det klimavitenskapelige underlaget som er relevant for utforming av en ny klimaavtale.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy