Regneark for risikovurdering av forurenset sediment

Dette regnearket er utarbeidet for å kunne utføre regneoperasjonene i henhold til risikoveilederen for forurenset sediment. I tillegg gir regnerkaet sammenligninger med gitte grenseverdier i veilederen. Regnearket skal også sørge for at beregningsgrunnlaget synliggjøres.

Tema

Kategori

Relaterte lenker