Elvedeltadatabasen

Elvedeltadatabasen inneholder oversikter over arealsituasjonen i større norske elvedelta.

Databasen skal gi viktig beslutningsgrunnlag for forvaltningen av

  • naturverdiene generelt i elvedelta som en truet naturtype
  • det biologiske mangfoldet
  • kvartærgeologiske verdier

 

Tema

Relaterte lenker