Grunnforurensning

Grunnforurensning inneholder informasjon om forurensning i grunnen og hvor det er mistanke om forurensning. Opplysningene i Grunnforurensning er i stor grad innhentet gjennom kartlegging, og registrering av enkeltsaker forurensningsmyndigheten har kjennskap til. 

Tema

Kategori