Kart over vindkraftprosjekter

Du kan få tilgang til kart over alle vindkraftprosjekter i Norge — enklest via en kartbasert innsynsløsning. Denne viser, eksisterende prosjekter og dem under planlegging. Også avslåtte søknader og avsluttede prosjekter er med.

Det er NVE som står for oppdatering og publisering.

Kartene er basert på NVEs konsesjonsdatabase:

(https://www.nve.no/konsesjonssaker/.) og et kartdatasett som i sin tid ble utviklet av Miljødirektoratet.

Tema

Kategori