Kjemikaliesøk

Kjemikaliesøk

Miljødirektoratet er ansvarlig for regulering av stoffer i ulike kjemikalieregelverk, som omfatter flere lister med stoffer. Her kan du enkelt finne informasjon om hvordan stoffer er regulert og hvilke stoffer som er oppført på de ulike listene.

Du kan også velge å vise alle stoffer
omfattet av en liste:

Dersom et stoff finnes på en eller flere av disse listene kan det medføre plikt om informasjon, krav til godkjenning før bruk, utfasing eller substitusjon. Stoffet kan også være forbudt å bruke eller det kan være begrensninger for bruk innen visse bruksområder. I noen tilfeller innebærer oppføring på en liste at arbeid er i gang for å regulere stoffet.

Oversikt over stoffers klassifisering og merking i henhold til CLP finner du ved å søke på stoffet på det europeiske kjemikaliebyrået ECHAs C&L inventory.

Informasjon om stoffer i prosess og planlagte reguleringsforslag under REACH og CLP:

Spørsmål om kjemikalier? Kontakt Miljødirektoratets svartjeneste for kjemikalieregelverk