Begrensninger ved kjemikaliesøk

Innholdet i Kjemikaliesøk er begrenset til den informasjonen som finnes om stoffene i de ulike listene/regelverkene. Noen stoffer forekommer kun som enkeltstoffer, mens andre kun forekommer som grupper. Ved søk på et spesifikt CAS-nummer i databasen kan det derfor hende at man ikke får treff fordi det aktuelle regelverket omfatter en stoffgruppe som ikke er angitt med CAS-nummer. Enkelte stoffer er heller ikke oppført med CAS- eller EC-nummer, derfor bør man også bruke stoffnavn ved søk.
Vi gjør oppmerksom på at informasjonen Kjemikaliesøk gir kun må oppfattes som rådgivende og at det er det enkelte regelverket som er juridisk bindende.