Prioritetslista

Prioriterte miljøgifter der det er nasjonal målsetning om at utslipp skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Prioritetslista omfatter ca. 30 stoff og stoffgrupper. I lista under er det lagt inn stoffer med CAS-nr som kommer inn under stoffgruppene på prioritetslista, lista er ikke fullstendig, dvs det kan være flere stoffer som omfattes av prioritetslista enn det som fremkommer her.

Lista inneholder følgende stoffer (436)

Stoffnavn CAS-nummer EC-nummer
(2-hydroksyetyl)dimetyl[3-[(3-sulfopropyl)[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]propyl]ammonium hydroksid 38850-58-7 254-157-7
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD 3268-87-9
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF 39001-02-0
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 35822-46-9
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 35822-42-9
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 67562-39-4
1,2,3,4,7,8 HxCDF 70648-26-9
1,2,3,4,7,8,9-H7CDF 55673-89-7
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 55673-89-2
1,2,3,4,7,8-HxCDD 39227-78-6
1,2,3,4-tetraklorbenzen
1,2,3,5-tetraklorbenzen
1,2,3,6,7,8-H6CDD 57653-85-7
1,2,3,6,7,8-HxCDD 57635-85-7
1,2,3,6,7,8-HxCDF 57117-44-9
1,2,3,7,8 PeCDD 40321-76-4
1,2,3,7,8,9-HxCDD 19408-74-3
1,2,3,7,8,9-HxCDF 72918-21-9
1,2,3,7,8-PeCDF 57117-41-6
1,2,3-triklorbenzen 87-61-6
1,2,4,5-tetraklorbenzen 95-94-3
1,2,4-triklorbenzen 120-82-1 204-428-0
1,2,5,6,9,10-heksabromcyklododecan 3194-55-6 221-695-9
1,2-diklorbenzen 95-50-1
1,2-dikloretan 107-06-2 203-458-1
1,3,5-triklorbenzen 108-70-3
1,3-diklorbenzen
1,4-diklorbenzen 106-46-7
17-(4- Nonylphenoxy)- 3,6,9,12,15- pentaoxaheptadecan-1-og lignende 34166-38-6
1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulphonic acid (1:1) 251099-16-8
1-Heksansulfonamid, N-[3-(dimetylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluor-, acetat (1:1) 73772-33-5
1-hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, bromide, polymers with Bu acrylate, Bu methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate 306976-25-0
1-octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 754-91-6
1-octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl- 24448-09-7
1-octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(4-hydroxybutyl)-N-methyl- 68239-73-6
1-octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(phenylmethyl)- 50598-29-3
1-octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-2-propenyl- 423-86-9
1-octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyl- 31506-32-8
1-octanesulphonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyl-, reaction products with benzene-chlorine-sulphur chloride (S2Cl2) reaction products chlorides 182700-90-9
1-octanesulphonamide, N,N',N''- [phosphinylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl)]tris[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 2250-98-8
1-octanesulphonamide, N,N'-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt 30381-98-7
1-octanesulphonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- 67939-88-2
1-octanesulphonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 13417-01-1
1-octanesulphonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 30295-51-3
1-octanesulphonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-,potassium salt 178094-69-4
1-octanesulphonamide, N-butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)- 132-83-1
1-octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- 4151-50-2
1-octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)- 1691-99-2
1-octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, reaction products 68649-26-3
1-octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]- 3820-83-5
1-octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, diammonium salt 67969-69-1
1-octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-[3-(trichlorosilyl)propyl]- 67939-42-8
1-octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- 61660-12-6
1-octanesulphonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-2-propenyl- 24924-36-5
1-propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl](3-sulphopropyl)amino]-N-(2- 68298-11-3
1-propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide 1652-63-7
1-propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]-N,N’,N’’-trimethyl-, chloride 38006-74-5
1-propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]-N,N’,N’’-trimethyl-, iodide, ammonium salt 68310-75-8
1-propanesulphonic acid, 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(heptadecafluorooctyl) sulphonyl]amino]-2-hydroxy-, monosodium salt 94133-90-1
2-(2-(2-(2- (4- Nonylphenoxy)ethoxy)etho xy)ethoxy)ethanol 7311-27-5 230-770-5
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol (UV-350) 36437-37-3 253-037-1
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol (UV-328) 25973-55-1 247-384-8
2,2',3,4,4',5,5',6'-oktabromdifenyleter 337513-72-1
2,2',4,4',5-pentabromdifenyleter 32534-81-9
2,2',4,4',5-pentabromdifenyleter (BDE99) 60348-60-9
2,2',4,4',6-pentabromdifenyleter (BDE100) 189084-64-8
2,2',6,6'-tetrabrombisfenol A (TBBPA) 79-94-7
2,3,4,6,7,8-HxCDF 60851-34-5
2,3,4,7,8-PeCDF 57117-31-4
2,3,7,8-T4CDF 51207-31-9
2,3,7,8-TCDD 1746-01-6
2,3,7,8-TCDF
2,4,6-Tri-tert-butylfenol 732-26-3
2,4-di-tert-butyl-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl)fenol (UV-327) 3864-99-1 223-383-8
2-[2-(4- Nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 20427-84-3 243- 816- 4
2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluoro-hexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(undecafluoro-pentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-1,3-butadiene
2-[etyl[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]etyl akrylat 1893-52-3 217-581-3
2-[etyl[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]etyl metakrylat 67906-70-1 267-730-1
2-[metyl[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]etyl metakrylat 67584-61-6 266-739-8
2-[metyl[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]etylakrylat 67584-57-0 266-735-6
20-(4- Nonylphenoxy)- 3,6,9,12,15,18- hexaoxaicosan-1-og lignende 27942-27-4 248- 743- 1
20-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoksi]-3,6,9,12,15,18-heksoxaicosan-1-ol- 2497-59-8
26-(4- Nonylphenoxy)- 3,6,9,12,15,18,21,24- octaoxahexacosan -1-og lignende 14409-72-4 604-395-6
2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-320) 3846-71-7 223-346-6
2-etylheksyl 10-etyl-4,4-dioktyl-7-okso-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (DOTE) 15571-58-1 239-622-4
2-metoksyetylkvikksølvklorid 123-88-6
2-propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl ester 25268-77-3
2-propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl ester, polymer 68867-60-7
2-propenoic acid, 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester 383-07-3
2-propenoic acid, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester 423-82-5
2-propenoic acid, 2-methyl-, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl ester 14650-24-9
2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl ester, polymer 68555-92-0
2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester 376-14-7
2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester, polymer 68555-91-9
2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 68877-32-7
2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2-propenoic acid, N-ethyl-N-(hydroxyethyl)perfluoro-C4-8-alkanesulphonamides-blocked 306976-55-6
2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, polymers with acrylic acid, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate and propylene glycol monoacrylate, hydrolysed, compounds with 2,2'-(methylimino)bis 306977-58-2
2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]butyl ester 61577-14-8
2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer
2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with 2- [methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride 306975-62-2
2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate, stearyl methacrylate and vinylidene chloride 306975-85-9
2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer 71487-20-2
2-propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-propenoate 70776-36-2
2-propenoic acid, 2-methyl-, polymers with Bu methacrylate, lauryl methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate 127133-66-8
2-propenoic acid, 4-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]butyl ester 58920-31-3
2-propenoic acid, butyl ester, polymer 68555-90-8
2-propenoic acid, butyl ester, polymers with acrylamide, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride 306978-04-1
2-propenoic acid, eicosyl ester, polymer 68329-56-6
2-propenoic acid, eicosyl ester, polymers 68909-15-9
2-propenoic acid, polymer with 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-propenoate 68541-80-0
3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosan-1-ol,20-(nonylphenoxy)- 27177-03-3
3-[(karboksymetyl)[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]propyltrimetylammonium hydroksid 38850-52-1 254-156-1
3-[[3-(dimetylamino)propyl][(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]propansulfonsyre 38850-60-1 254-158-2
4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol 140-66-9 205-426-2
4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert
4-[metyl[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]butyl akrylat 68227-98-5 269-394-1
4-[metyl[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]butyl metakrylat 67939-61-1 267-844-1
4-heptylfenol, grenet og lineær
4-nonylfenol, forgrenet og lineær
4-tert-amylfenol 80-46-6 201-280-9
4-tert-butylfenol 98-54-4 202-679-0
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers. Names of the acids and their oligomers: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid.
alkaner, C10-13, klorerte 85535-84-8 287-476-5
alkylfenoletoksylat, forgrenet (C9), fosfat 68412-53-3
allyltrifenyltinn 76-63-1
alpha-heksabromcyklododekan 134237-50-6
Ammonium perfluorheksan-1-sulfonat 68259-08-5 269-511-6
ammoniumdikromat 7789-09-5 232-143-1
ammoniumperfluoroktansulfonat 29081-56-9 249-415-0
Andre PFHxS-forbindelser
antracen 120-12-7 204-371-1
antracenolje 90640-80-5 292-602-7
antracenolje, antracenpasta, antracenfraksjon; antracenoljefraksjon 91995-15-2 295-275-9
antracenolje, antracenpasta, lette destillasjonsfraksjoner; antracenoljefraksjon 91995-17-4 295-278-5
antracenolje, antracenpasta; antracenoljefraksjon 90640-81-6 292-603-2
antracenolje, lavt antraceninnhold; antracenoljefraksjon 90640-82-7 292-604-8
arsen 7440-38-2 231-148-6
arsensyre 7778-39-4 231-901-9
arsin 7784-42-1
bariumkromat 10294-40-3
bek, steinkulltjære, høytemperatur; bek 65996-93-2 266-028-2
benzo(a)antracen 56-55-3 200-280-6
benzo(b)fluoranten 205-99-2 205-911-9
benzo(e)pyren 192-97-2 205-892-7
benzo(k)fluoranten 207-08-9 205-916-6
benzo[a]pyren 50-32-8 200-028-5
benzo[j]fluoranten 205-82-3 205-910-3
benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3- [[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-, monopotassium salt 57589-85-2
beta-heksabromcyklododekan 134237-51-7
bis(pentabromofenyl)eter (deka-BDE) 1163-19-5 214-604-9
bis(tributyltinn)oksid 56-35-9 200-268-0
bisfenol A 80-05-7 201-245-8
bly 7439-92-1 231-100-4
bly(II)fosfitt 24824-71-3
bly(II)metansulfonat 17570-76-2 401-750-5
bly(II)stearat 1072-35-1
bly-2,4,6-trinitro-m-fenylendioksid 15245-44-0 239-290-0
blyacetat, basisk 1335-32-6 215-630-3
blydi(acetat) 301-04-2 206-104-4
blydiazid 13424-46-9 236-542-1
blyforbindelser
blyfosfitt 16038-76-9
blyfosfitt, basisk 53807-64-0
blyfosfitt, bly(2+) salt 1:1 13453-65-1
blyftalat 16183-12-3
blyftalat, dibasisk 6838-85-3
blyheksafluorsilikat 25808-74-6 247-278-1
blyhydrogenarsenat 7784-40-9 232-064-2
blyklorid 7758-95-4
blykromat 7758-97-6 231-846-0
blykromatmolybdatsulfatrød 12656-85-8 235-759-9
blymonoksid 1317-36-8 215-267-0
blymønje 1314-41-6 215-235-6
blynaftenat 61790-14-5
blystearat 7428-48-0
blysulfat 7446-14-2 231-198-9
blysulfat (PbxSO4) 15739-80-7 239-831-0
blysulfokromatgul 1344-37-2 215-693-7
bromerte flammehemmere
butylbenzylftalat 85-68-7 201-622-7
carbamic acid, (4-methyl-1,3-phenylene)bis-, bis[2-[ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl] ester 68081-83-4
carbamic acid, [5-[[[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]-, 9-octadecenyl ester, (Z)- 94313-84-5
chromium, diaquatetrachloro[.mu.-[N-ethyl-N- [(heptadecafluorooctyl)sulphonyl] glycinato-.kappa.O:.kappa.O']]-.mu.-hydroxybis(2-methylpropanol)di- 68891-96-3
D4 (D4- reaksjosnprodukt med silica) 68554-66-5
dekametylsyklopentasiloksan - D5 541-02-6 208-764-9
destillater (stenkulltjære), bek, pyrenfraksjon; tung antracenolje redestillat 91995-52-7 295-313-4
destillater (stenkulltjære), tunge oljer, pyrenfraksjon; tung antracenolje redestillat 91995-42-5 295-304-5
destillater (stenkulltjære), tunge oljer; tung antracenolje 90640-86-1 292-607-4
DHTDMAC 61789-80-8 263-090-2
di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 117-81-7 204-211-0
diarsenpentoksid 1303-28-2 215-116-9
diarsentrioksid 1327-53-3 215-481-4
dibutylftalat 84-74-2 201-557-4
dibutyltinndiacetat 1067-33-0 213-928-8
dibutyltinndiklorid 683-18-1 211-670-0
dibutyltinndilaurat 77-58-7 201-039-8
dibutyltinnforbindelser
dibutyltinnoksid 818-08-6 212-449-1
dietanolaminperflurooktansulfonat 70225-14-8 274-460-8
dietylkvikksølv 627-44-1
diisobutylftalat 84-69-5 201-553-2
diklor[(diklorfenyl)metyl]metylbenzen, blanding av isomere 76253-60-6 278-404-3
dikromsyre 13530-68-2 236-881-5
dikromtrioksid 1308-38-9
dikvikksølvdicyanoksid 1335-31-5
dikvikksølvdiklorid 10112-91-1 233-307-5
dimetylkvikksølv 593-74-8
dioksiner og furaner
Dioktyltinndiklorid 3542-36-7 222-583-2
dioktyltinndilaurat 3648-18-8 222-883-3
dioktyltinnoksid 870-08-6 212-791-1
dodecylfenol med isomerer 27193-86-8
Dodekametylsykloheksasiloksan - D6 540-97-6 208-762-8
DSDMAC 107-64-2
DTDMAC 68783-78-8
etanol, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoksi]etoksi-] 2315-61-9
etanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoksi]- 2315-67-5
ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-ethoxyethyl 2-propenoate, 2-[ 92265-81-1
ethanaminium, N,N’,N’’-triethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulphonic acid (1:1) 56773-42-3
fatty acids, C18-unsatd., trimers, 2-[[heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl esters 148240-78-2
fatty acids, C18-unsatd.,dimers, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino] ethyl esters 306974-63-0
fatty acids, linseed-oil, dimers, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]methylamino]ethyl esters 306973-46-6
fenol, 2-dodekyl-, forgrenet 701-105-0
fenol, 3-dodekyl-, forgrenet 701-107-1
fenol, 4-dodecyl-, forgrenet 210555-94-5 640-104-9
fenol, dodecyl-, forgrenede blandede isomere 121158-58-5 310-154-3
fenol, isooktyl- 11081-15-5
fenylkvikksølv 2-etylheksanoat 13302-00-6 236-326-7
fenylkvikksølvacetat 62-38-4 200-532-5
fenylkvikksølvhydroksid 100-57-2
fenylkvikksølvneodekanoat 26545-49-3 247-783-7
fenylkvikksølvnitrat 55-68-5
fenylkvikksølvnitrat/hydroksidblanding 8003-05-2
fenylkvikksølvoktanoat 13864-38-5
fenylkvikksølvpropionat 103-27-5 203-094-3
formaldehyd, polymer med nonylfenol 9040-65-7
galliumarsenid 1303-00-0 215-114-8
gamma-heksabromcyklododekan 134237-52-8
glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]- 2991-50-6
glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]-, ethyl ester 1869-77-8
glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]-, potassium salt 2991-51-7
glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]-, sodium salt 3871-50-9
heksabromcyklododekan 25637-99-4 247-148-4
heksabromsyklododekan (HBCD/HBCDD)
heksaklorbenzen 118-74-1 204-273-9
henicosafluoroundecansyre 2058-94-8 218-165-4
heptacosafluortetradecansyre 376-06-7 206-803-4
heptadecafluoro-, monohydrochloride
heptaoxatricosan-1-ol,23-(nonylphenoxy),3,6,9,12,15,18,21- 27177-05-5
hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, N-(hydroxyethyl)-N-methyl perfluoro-C4-8-alkane sulphonamides- and stearyl alc.-blocked 306978-65-4
hydro-w-hydroksypoly(oksy-1,2-etandiyl), a-, -branched nonylphenyl ethers 68412-54-4
hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, hydroxide, inner salt
isododecylfenol 11067-80-4
isononylfenol, etoksylert- 37205-87-1 609-346-2
kadmium 7440-43-9 231-152-8
kadmiumcyanid 542-83-6
kadmiumfluorid 7790-79-6 232-222-0
Kadmiumforbindelser
kadmiumformiat 4464-23-7
kadmiumheksafluorsilikat(2-) 17010-21-8
kadmiumjodid 7790-80-9
kadmiumklorid 10108-64-2 233-296-7
kadmiumoksid 1306-19-0 215-146-2
kadmiumsulfat 10124-36-4 233-331-6
kadmiumsulfid 1306-23-6 215-147-8
Kalium N-etyl-N-[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]glycinat 67584-53-6 266-730-9
Kalium perfluorheksan-1-sulfonat 3871-99-6 223-393-2
kalium-a-(nonylfenyl)-w-hydroksypoly(oksy-1,2-etandiyl))fosfat 52503-15-8
kaliumdikromat 7778-50-9 231-906-6
kaliumkromat 7789-00-6 232-140-5
kaliumperfluoroktansulfonat 2795-39-3 220-527-1
kaliumsinkkromatgul 37300-23-5
kalsiumkromat 13765-19-0 237-366-8
klorerte alkaner, C10-12 108171-26-2
klorerte alkylbenzener
kortkjedete klorparafiner (C10-C13)
krom 7440-47-3 231-157-5
krom - seksverdig
krom - treverdig
krom(III)kromat 24613-89-6 246-356-2
kromsyre 7738-94-5 231-801-5
kromtrioksid 1333-82-0 215-607-8
kromyldiklorid 14977-61-8 239-056-8
krysen 218-01-9 205-923-4
kvikksølv 7439-97-6 231-106-7
kvikksølv(II)fulminat 628-86-4
kvikksølvdiklorid 7487-94-7
kvikksølvklorid 7546-30-7
kvikksølvsulfat 7783-35-9
kvikksølvsulfid 1344-48-5
mellomkjedete klorparafiner (C14-C17) 85535-85-9
methylamino]ethyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate
monoklorbenzen 108-90-7
monometyldibromdifenylmetan 99688-47-8 402-210-1
monometyldiklordifenylmetan
Monometyl-diklordifenylmetan 81161-70-8
muskxylen 81-15-2 201-329-4
N,N'-[fosfinicobis(oksyetylen)]bis[N-etyltridekafluorheksansulfonamid] 67939-92-8 267-865-6
N-[3-(dimetylamino)propyl]tridekafluorheksanesulfonamid 50598-28-2 256-639-2
N-allyltridekafluorheksanesulfonamid 67584-48-9 266-725-1
Natrium [[[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]metyl]benzensulfonat 68299-21-8 269-603-6
natriumdikromat 10588-01-9 234-190-3
natriumdikromatdihydrat 7789-12-0
natriumkromat 7775-11-3 231-889-5
N-benzyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluor-heksan-1-sulfonamid 68298-09-9
N-etyltridekafluor-N-(2-hydroksyetyl)heksansulfonamid 34455-03-3 252-045-2
N-etyltridekafluor-N-[2-(fosfonooksy)etyl]heksansulfonamid 67969-65-7 267-972-8
nonylfenol 25154-52-3 246-672-0
nonylfenol 84852-15-3
nonylfenol og nonylfenoletoksilater
nonylfenol, p- 104-40-5
nonylfenol, p-, etoksylert 26027-38-3 500-045-0
nonylfenoldekaetylenglykoleter 27177-08-8
nonylfenoletoksylater
nonylfenolmonoetoksilat 27986-36-3
nonylfenyl)-w-hydroksypoly(oksy-1,2-etandiyl)fosfat, a-( 51811-79-1
octaoxahexacosan-1-ol,26-(nonylphenoxy)- 3,6,9,12,15,18,21,24 - 26571-11-9
oksybisfenoksyarsen 58-36-6
oktabromdifenyleter 32536-52-0
oktabromdifenyleter
oktametylsyklotetrasiloksan - D4 556-67-2 209-136-7
oktaoksaheksakosan-1-ol,26-(nonylfenoksy)-,dihydrogenfosfat, 3,6,9,12,15,18,21,24- 66197-78-2
oktylfenoksypoly(etoksyetanol) 9036-19-5
oktylfenol og oktylfenoletoksilater
oligomere av kromsyre og dikromsyre
PCB 105 32598-14-4
PCB 114 74472-37-0
PCB 118 31508-00-6
PCB 123 65510-44-3
PCB 126 57465-28-8
PCB 156 38380-08-4
PCB 157 69782-90-7
PCB 167 52663-72-6
PCB 169 32774-16-6
PCB 189 39635-31-9
PCB 81 70362-50-4
PCB77 32598-13-3
p-dodecylfenol 104-43-8
pentabromdifenyleter
pentacosafluortridecansyre 72629-94-8 276-745-2
pentaklorbenzen 608-93-5
pentaklorfenol 87-86-5 201-778-6
perfluordekansyre 335-76-2 206-400-3
perfluorheksan-1-sulfonsyre og dets salter (PFHxS)
perfluorheksansulfonsyre 355-46-4 206-587-1
Perfluorheksansulfonyl fluorid 423-50-7 207-026-3
perfluornonansyre 375-95-1 206-801-3
perfluoroktansulfonsyre 1763-23-1 217-179-8
perfluoroktansulfonsyre (PFOS) og relaterte forbindelser
perfluoroktansulfonylfluorid 307-35-7
perfluoroktansyre 335-67-1 206-397-9
phenol , 4-octyl- 1806-26-4
phenol, nonyl-, barium salt 28987-17-9
phosphonic acid, [3-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]- 71463-78-0
phosphonic acid, [3-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]propyl]-, diethyl ester 71463-80-4
poly(oksy-1,2-etandiyl), alfa-(oktylfenyl)-omega-hydroksy 9063-89-2
poly(oksy-1,2-etandiyl), .alfa.-(4-nonylfenyl)-.omega.-hydroksy-, forgrenet 127087-87-0 932-098-4
poly(oksy-1,2-etandiyl), alfa-(nonylfenyl)-omega-hydroksy-, forbindelse med jod 11096-42-7
poly(oksy-1,2-etandiyl), a-sulfo-w-(oktylfenoksy)-, forgrenet, natriumsalt 69011-84-3
poly(oksy-1,2-etandiyl),alfa-(4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl)-omega-hydroksy- 9002-93-1
poly(oxy-1,2-etandiyl), .alfa-(4-dodecylfenyl)-.omega.-hydroxy- 26401-47-8
poly(oxy-1,2-ethandiyl),alfa-(isooctylphenyl)-W-hydroxy- 9004-87-9
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .a.-(octylphenyl)-.w.-hydroxy-, branched 68987-90-6
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(dinonylphenyl)-.omega.-hydroxy-, branched 68891-21-4
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-(methylamino)ethyl]-.omega.-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-, N- 306979-40-8
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl]-.omega.-hydroxy- 29117-08-6
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulphonyl]amino]ethyl]-.omega.-methoxy- 68958-61-2
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, N-(hydroxyethyl)-N-methyl perfluoro C4-8-alkane sulphonamides-blocked 306975-84-8
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- 9016-45-9
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega -(isononylphenoxy)-, natrium salt 72580-36-0
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-(nonylphenoxy)- 9081-17-8
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-[2,4,6-tris(1-methylpropyl)phenoxy]-, sodium salt 109909-39-9
poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-((1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-omega.-hydroxy-,phosphate 52623-95-7
poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-(phenylmethyl)-.omega.-((1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy)- 60864-33-7
poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-sulfo-.omega.-(nonylphenoxy)-,sodium salt 9014-90-8
poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-hydro-w-hydroxy-,branched nonylphenyl ethers,phosphates,kalium salt 68584-47-4
poly(oxy-1,2-ethanediyl),alfa-sulfo-omega-(nonylphenoxy)-,ammonium salt 9051-57-4
polyklorerte bifenyler 1336-36-3 215-648-1
polyklorerte terfenyler 61788-33-8 262-968-2
polyklorerte terfenyler (PCT) 12642-23-8
polymethylenepolyphenylene isocyanate and bis(4-NCO-phenyl)methane reaction products with 2-ethyl-1-hexanol, 2-butanone, oxime, N-ethyl-N-(2- hydroxyethyl)-1-C4-C8 perfluoroalkanesulphonamide
polysykliske aromatiske hydrokarboner
propanoic acid, 3-hydroxy-2- (hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer 306975-56-4
propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer 306975-57-5
rester (stenkulltjære), bekdestillasjon; bek redestillat 92061-94-4 295-507-9
siloxanes and silicones, di-Me, mono[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propylgroup] -terminated, polymers with 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate and stearyl methacrylate 306974-28-7
sinkkromat 13530-65-9
stoffblandinger med et PCB- eller PCT-innhold større enn 0,01 vektprosent
stoffblandinger med PCT-innhold større enn 0,005 vektprosent
strontiumkromat 7789-06-2 232-142-6
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer and ethylene glycol 148684-79-1
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 12-hydroxystearic acid and 2,4-TDI, ammonium salts 306973-47-7
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with epichlorohydrin, adipates (esters) 91081-99-1
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N,N'-[1,6-hexanediylbis[(2-oxo-3,5-oxazolidinediyl)methylene]]bis[N-methyl- 306980-27-8
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethylamino)propyl], reaction products with acrylic acid 192662-29-6
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl)-, polymers with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and polymethylenepolyphenylene isocyanate, 2-ethylhexyl esters, Me Et ketone oxime-blocked 178535-22-3
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,1'-methylenebis 68608-14-0
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 2-ethyl-1-hexanol and polymethylenepolyphenylene isocyanate 160901-25-7
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N- 306974-19-6
sulphonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-(oxiranylmethyl) 129813-71-4
sulphonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl], polymers with 2-ethoxyethyl acrylate, glycidyl methacrylate and N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminium chloride 98999-57-6
sulphonic acids, C6-8-alkane, perfluoro, compounds with polyethylene-polypropylene glycol bis(2-aminopropyl) ether 306974-45-8
sykliske dimetylsiloksaner (blanding) 69430-24-6
tensider (DTDMAC, DSDMAC og DHTMAC)
tetraetylbly 78-00-2 201-075-4
tetrakloreten 127-18-4
tetrametylbly 75-74-1 200-897-0
tetrapropenylfenol 74499-35-7 616-100-8
tetrapropylenfenol 57427-55-1
triblybis(ortofosfat) 7446-27-7 231-205-5
triblybiskarbonatdihydroksid 1319-46-6 215-290-6
triblydioksidfosfonat 12141-20-7 235-252-2
tributyltinn 688-73-3
tributyltinn forbindelser
tributyltinn og trifenyltinn forbindelser
tributyltinnklorid 1461-22-9 215-958-7
tributyltinnmetakrylat 2155-70-6 218-452-4
tributyltinnmetakrylat metylmetakrylat 26354-18-7
tricosafluordodecansyre 307-55-1 206-203-2
Tridekafluorheksansulfonsyre, komponent med 2,2'-iminodietanol (1:1) 70225-16-0 274-462-9
Tridekafluor-N-(2-hydroksyetyl)-N-metylheksansulfonamid 68555-75-9 271-453-1
Tridekafluor-N-(4-hydroksybutyl)-N-metylheksansulfonamid 68239-74-7 269-467-8
Tridekafluor-N-metylheksansulfonamid 68259-15-4 269-516-3
trietylarsenat 15606-95-8 427-700-2
trifenyltinn forbindelser
trifenyltinnacetat 900-95-8
trifenyltinnfluorid 379-52-2
trifenyltinnklorid 639-58-7
trifenyltinnoksid 76-87-9
triklorbenzen 12002-48-1
trikloreten 79-01-6 201-167-4
triklosan 3380-34-5 222-182-2
Trimetyl-3-[[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]propylammoniumiodid 68957-58-4 273-350-7
Trimetyl-3-[[(tridekafluorheksyl)sulfonyl]amino]propylammoniumklorid 52166-82-2 257-698-7
triphenyltin hydroxide 76-89-9
tris(2-kloretyl)fosfat 115-96-8 204-118-5