Enkelt søk i Naturbase - velg tema og kriterier

159 treff

Last ned i excel Vis alt
OmrådenavnTotalareal (daa)VerneformKommune
Lurkevann1540naturreservatHalden
Nesøya102naturreservatAremark
Grindskjær126dyrefredningsområdeFredrikstad
Vardåsen890naturreservatRygge
Andersdammen2biotopvernFredrikstad
Gukilhøgda1216naturreservatTrøgstad
Hansemakerkilen246naturreservatSarpsborg
Prestebakkefjella6895naturreservatHalden
Hæra925naturreservatTrøgstad
Kuskjæra46biotopvern etter viltlovenHalden
Skjebergkilen364naturreservatSarpsborg
Eldøya-Sletter12656landskapsvernområde med plantelivsfredningRygge, Råde
Svartvannet1686naturreservatMarker
Tangen41naturreservatMoss
Grønliparken38naturreservatMoss
Arekilen428naturreservatHvaler
Åsermarka385naturreservatAskim, Trøgstad
Sandå og Henestangen7110naturreservatRåde, Våler
Østre Rødskjær45biotopvern etter viltlovenHvaler
Storesand1324naturreservatRakkestad, Skiptvet
Bangtjernet4biotopvernMoss
Gjølsjøen1197naturreservatMarker
Rud østre0naturminneEidsberg
Åsebutjernet2biotopvernHvaler
Flåtten89naturreservatTrøgstad
Ytre Hvaler354802nasjonalparkFredrikstad, Hvaler
Øra16761naturreservatFredrikstad
Lerdalen203naturreservatHvaler
Vestvannet1237naturreservatSarpsborg
Skomakerskjæra108dyrefredningsområdeHvaler
Skjæløysundet523naturreservatFredrikstad
Klosteralléen4biotopvernRygge
Taralden 54dyrefredningsområdeRygge
Fjella17258naturreservatRakkestad
Svantjern1477naturreservatHalden
Herfølsalta135naturreservatHvaler
Fjellsbergtangen129naturreservatFredrikstad
Paradisbukta16naturreservatFredrikstad
Orkerødskogen462naturreservatMoss
Fuglevik0naturminneFredrikstad
Gulltjernmosen735naturreservatSpydeberg
Reieråsen80naturreservatMoss
Søndre Sletter195naturreservatRåde
Skinnerflo1765naturreservatFredrikstad, Råde, Sarpsborg
Brentåsen144naturreservatSarpsborg
Orebukta128naturreservatMoss
Haugbergfjellet2539naturreservatHalden
Jerndalsfjellet500naturreservatRåde
Rauerkalven145naturreservatFredrikstad
Kallakmosen765naturreservatTrøgstad
Raknerud og Gimmingsrud321naturreservatTrøgstad
Gravningen16naturreservatHvaler
Kajalunden60naturreservatRygge
Desiderialunden10naturreservatSarpsborg
Store Møkkalasset35biotopvern etter viltlovenHvaler
Moskjæra984naturreservatRåde
Gåseskjæra128dyrefredningsområdeFredrikstad
Berg810naturreservatEidsberg
Feste0naturminneRygge
Stordamsmyra191naturreservatFredrikstad
Værne Kloster5472landskapsvernområdeRygge
Askevann1062naturreservatRakkestad
Bøensmosen og Berbymosen848naturreservatRakkestad
Fuglen og Ømyr2839naturreservatHalden
Kvernemyr28naturreservatHvaler
Kongshavntjern50naturreservatMoss
Haslau55biotopvern etter viltlovenSarpsborg
Knubben18biotopvern etter viltlovenHvaler
Bjørneskjær39biotopvern etter viltlovenHvaler
Eldøya265naturreservatRygge
Hiesten836naturreservatRakkestad
Søndre Jeløy3932landskapsvernområdeMoss
Remmendalen152naturreservatHalden
Eggholmen21naturreservatMoss
Vesle Sletter114naturreservatRåde
Søndre Missingen403naturreservatFredrikstad
Bogslunden62naturreservatRygge
Rambergbukta373naturreservatMoss
Bjørnevågenlia 85naturreservatFredrikstad
Femdal28naturreservatFredrikstad
Sandøysalta98naturreservatHvaler
Skårberg0naturminneSpydeberg
Østre Utengskjær45dyrefredningsområdeHvaler
Revlingen139naturreservatRygge
Kisselbergmosen727naturreservatMarker
Søndre Glenne0naturminneSkiptvet
Kråkerøy-skjærgården4297naturreservatFredrikstad
Ågårdselva1936naturreservatSarpsborg
Hvaler prestegård0plantelivsfredningHvaler
Finnstadskogen0naturminneEidsberg
Refsnes218naturreservatMoss
Fuglevikbukta347naturreservatFredrikstad
Gullholmen82naturreservatMoss
Fuglevik13naturreservatMoss
Skipstadsand6naturreservatHvaler
Apalviken60naturreservatFredrikstad
Tranemosen574naturreservatHalden
Langskjær57naturreservatFredrikstad
Steinene12biotopvern etter viltlovenRygge
Stiksåsen1415naturreservatRakkestad
Regimentsmyra194naturreservatFredrikstad
Lundsneset26259naturreservatAremark, Halden
Kurefjorden3914naturreservatRygge, Råde
Stensdalen13naturreservatHvaler
Nordre Fugleskjær118biotopvern etter viltlovenFredrikstad
Bogen62naturreservatSpydeberg
Bredmosen660naturreservatMarker
Enghaugberget18naturreservatFredrikstad
Alshusbukta78naturreservatFredrikstad
Rauer984naturreservatFredrikstad
Hølvannet5592naturreservatRømskog
Bleiken452naturreservatRømskog
Haugetjern16naturreservatHvaler
Mærrapanna98naturreservatFredrikstad
Rødsåsen315naturreservatMoss
Fuglemosehøgda2491naturreservatEidsberg, Marker
Søndre Haugstenåsen324naturreservatFredrikstad
Berby6278landskapsvernområdeHalden
Tjøstøl4318naturreservatAremark
Thorsøma463naturreservatFredrikstad
Lindly0naturminneAskim
Vikertjernet39biotopvernHvaler
Gjølertangen218naturreservatHvaler
Telemarkslunden og Ekebylunden34naturreservatRygge
Ishavet194naturreservatMoss
Vestfjella13207naturreservatAremark, Halden
Brattås5786naturreservatHalden
Rahaugen42naturminneHalden
Sauedauen33biotopvern etter viltlovenHvaler
Hvaler prestegårdskog284naturreservatHvaler
Gåseskjær32biotopvern etter viltlovenHvaler
Vestre Vansjø3285naturreservatMoss, Rygge
Lekum20naturreservatEidsberg
Håkås110naturreservatTrøgstad
Linehøgda1013naturreservatMarker
Gansrød148naturreservatFredrikstad
Bogenlia18naturreservatFredrikstad
Stenerudmyra682naturreservatHobøl, Spydeberg
Rokke4382landskapsvernområdeHalden
Lysakermoa1603naturreservatEidsberg
Skårakilen375naturreservatFredrikstad
Indre Iddefjord/Enningdalselva3280naturreservatHalden
Spernesmosen181naturreservatMarker
Kråkstadfjorden744naturreservatRåde
Langrasta148naturreservatMarker
Strønes297naturreservatTrøgstad
Jørstadmyra303naturreservatSarpsborg
Sletner511naturreservatEidsberg
Ilemyr124naturreservatHvaler
Store Danmarkskjær11biotopvern etter viltlovenHalden
Husebyskogen98naturreservatRygge
Skorpen20biotopvern etter viltlovenSarpsborg
Solgårdhavna60naturreservatSarpsborg
Brattåsen225naturreservatRakkestad
Verkenslund173biotopvernRåde
Kjennetjern91naturreservatFredrikstad
Tasken54naturreservatRåde
Gaupesteinmarka6469naturreservatHobøl
Garntangen97naturreservatFredrikstad