Enkelt søk i Naturbase - velg tema og kriterier

203 treff

Last ned i excel Vis alt
OmrådenavnTotalareal (daa)VerneformKommune
Stubberud461naturreservatEidsvoll
Hølvannet5592naturreservatAurskog-Høland
Dalbo14naturreservatBærum
Jongsåsveien1naturminneBærum
Linlandveien1naturminneAsker
Triungsvann563naturreservatBærum
Jølsen43naturreservatFet
Ekebo/Eikheim51naturminneNesodden
Nesøytjern500naturreservatAsker
Kongshavn0naturminneBærum
Leirfalla159naturreservatEidsvoll
Bjerkåsholmveien1naturminneAsker
Storøykilen145naturreservatBærum
Elnestangen5naturreservatAsker
Tuemyr53naturreservatAsker, Bærum
Kampebråten2naturminneBærum
Kolsåstoppen137naturreservatBærum
Høgsmåsan707naturreservatGjerdrum, Skedsmo
Breimosen730naturreservatFet
Enli137naturreservatBærum
Nordre Øyeren62567naturreservatEnebakk, Fet, Rælingen
Vorma7280dyrelivsfredningEidsvoll, Nes
Jøndalsåsen med flere tjern og vann3282dyrelivsfredningEidsvoll
Aurmoen5296landskapsvernområdeEidsvoll, Nannestad, Ullensaker
Nordbytjern835landskapsvernområdeUllensaker
Ulvungene14naturreservatAsker
Naturreservat sør for Furuholmen12naturreservatBærum
Lagmannsholmen20naturreservatBærum
Andelven, Nessa og Risa4247dyrelivsfredningEidsvoll
Elstad7605landskapsvernområdeUllensaker
Sørumsneset1117naturreservatFet, Rælingen, Skedsmo
Kolsåsstupene699naturreservatBærum
Mellemskjær16naturreservatBærum
Terneskjær14naturreservatBærum
Bergsjø-Hølandselva443dyrefredningsområdeAurskog-Høland
Østensjøvann436naturreservatÅs
Heggelia0naturminneBærum
Stubberud skogpark112naturreservatBærum
Bjerkåsholmen7naturminneAsker
Store Rekke1238naturreservatAurskog-Høland
Karlshaugen152naturreservatNittedal
Sislemyrene679naturreservatHurdal
Aurstadmåsan749naturreservatNes
Sakkhusmåsan262naturreservatNes
Fagermåsan1401naturreservatAurskog-Høland
Smihagen87naturreservatFrogn
Oppsjømyrene193naturreservatAsker
Holmenskjær1naturminneAsker
Kalvøya15naturreservatBærum
Vallerkroken1naturminneBærum
Ishavet194naturreservatVestby
Gulltjernmosen735naturreservatEnebakk
Storfelten7076naturreservatAurskog-Høland
Grenimåsan802naturreservatNes
Tretjernmyra207naturreservatEidsvoll
Vensåsmyra55naturreservatBærum
Røed0naturminneVestby
Pollen13naturreservatÅs
Holmen81naturreservatSkedsmo
Beengen804dyrefredningsområdeNes
Rullestadtjern97naturreservatSki
Bjerkås212naturreservatAsker
Viernbukta174naturreservatAsker
Hellesjøvann704naturreservatAurskog-Høland
Kollerudvika640naturreservatAurskog-Høland
Kragtorpvika1669naturreservatAurskog-Høland
Midtfjellmosen5118naturreservatAurskog-Høland
Koksabukta196naturreservatBærum
Hurdalselvdeltaet377naturreservatHurdal
Midtsjøvann425naturreservatSki
Nærevann829naturreservatSki
Pollevann440naturreservatÅs
Kallakmosen765naturreservatAurskog-Høland
Rundkollen og Sortungsbekken5079naturreservatNittedal
Sandtjern110naturreservatUllensaker
Svenskestutjern210naturreservatUllensaker
Ljøgodttjern33naturreservatUllensaker
Fjellsjøkampen5027naturreservatHurdal
Vestre Fuglemosen288naturreservatAurskog-Høland
Hvitmåsan136naturreservatNes
Vindmyra165naturreservatNes
Gjerimåsan1481naturreservatGjerdrum, Nannestad
Slåttmyra116naturreservatNittedal
Kolås115naturreservatVestby
Knardal8naturreservatFrogn
Bjerkøya3naturminneAsker
Spirodden56naturreservatAsker
Konglungen3naturminneAsker
Spannslokket3naturreservatAsker
Neselva0naturminneAsker
Presteskjær1naturminneAsker
Åstad160naturreservatAsker
Skotta17naturreservatBærum
Vindflomyrene3443naturreservatHurdal
Ramstadslottet2232naturreservatLørenskog, Rælingen
Romerike5015landskapsvernområdeNannestad, Ullensaker
Nordøstre Askeskjær22naturreservatFrogn
Sandholmen10naturreservatBærum
Ytre Vassholmen20naturreservatBærum
Ulykkesskjær18naturreservatAsker
Hvalskjæret14naturreservatAsker
Terneholmen31naturreservatAsker
Prinseskjær20naturreservatBærum
Møkkalassene19naturreservatBærum
Knerten48naturreservatNesodden
Lille Bjerkøyskjær18naturreservatAsker
Svartskjæra39naturreservatBærum
Alv17naturreservatBærum
Kolsås/Dælivann5297landskapsvernområdeBærum
Djupdalen og Kjaglidalen4435naturreservatBærum
Ramsåsen449naturreservatBærum
Trollmyr23naturreservatBærum
Østmarka17821naturreservatEnebakk, Lørenskog, Rælingen
Søndre Håøya3714naturreservatFrogn
Semsvannet4792landskapsvernområdeAsker
Nordre Skaugumsåsen1094naturreservatAsker
Skotjernfjellet og Snellingsrøysene10656naturreservatNannestad
Oust1212naturreservatBærum
Kongsrudtjern1321naturreservatFet, Skedsmo
Furuåsen og Hagahogget1842naturreservatAsker
Skaugumsåsen246naturreservatAsker
Nordre Sogsti0naturminneFrogn
Østerud0naturminneHurdal
Ellingsrud0naturminneSki
Blommenholm, Solvikveien 19A0naturminneBærum
Tanum0naturminneBærum
Asker prestegård0naturminneAsker
Hektner0naturminneRælingen
Kinn0naturminneLørenskog
Kurland0naturminneLørenskog
Nedre Fjeldstad0naturminneGjerdrum
Trinborgholen0naturminneNes
Vilberg0naturminneEidsvoll
Elstad (Eidsvoll)0naturminneEidsvoll
Lesja0naturminneEidsvoll
Svangerud0naturminneEidsvoll
Nordre Pollen814naturreservatÅs
Isi1324naturreservatBærum
Delingsdalen394naturreservatOppegård
Råsok98naturreservatFet
Marifjell8628naturreservatNannestad
Slattumsrøa1443naturreservatNittedal
Husbergøya51naturreservatNesodden
Søndre Skjælholmen37naturreservatNesodden
Gåsøya7naturreservatBærum
Geitholmen4naturreservatBærum
Hellvik gamle brygge1plantefredningsområdeNesodden
Vendelholmene55naturreservatAsker
Løkenesskogen112naturreservatAsker
Langåra119naturreservatAsker
Katterompa5plantefredningsområdeAsker
Borøya275naturreservatBærum
Lilleøya72naturreservatBærum
Syd Oust9naturreservatBærum
Kvistemyrdammen5dyrefredningsområdeNesodden
Skogerholmen20naturreservatAsker
Løkeneshalvøya769landskapsvernområdeAsker
Torvøya og Bjerkholmen266naturreservatBærum
Kjeholmen60naturreservatBærum
Paradisbukta31naturreservatBærum
Ildjernet3naturreservatNesodden
Fyrsteilene11plantefredningsområdeNesodden
Blylagsdammen46dyrefredningsområdeNesodden
Danmark17naturreservatFrogn
Rogneskjær22dyrefredningsområdeAsker
Småskjær26dyrefredningsområdeFrogn
Flatskjær18dyrefredningsområdeÅs
Tuskjær15dyrefredningsområdeÅs
Dokkskjæret16biotopvern etter viltlovenBærum
Storskjær12dyrefredningsområdeFrogn
Stakaskjær11biotopvern etter viltlovenFrogn
Nordre Sauholmen19dyrefredningsområdeVestby
Kråkholmen10dyrefredningsområdeAsker
Nordre Skjælholmen16naturreservatNesodden
Langskjær24naturreservatBærum
Selskjær23dyrefredningsområdeBærum
Ravndalen1591naturreservatGjerdrum, Nittedal
Nannestad kapellangård221naturreservatNannestad
Frilset1454naturreservatEidsvoll
Eidsvoll prestegård239naturreservatEidsvoll
Prestehesten3380naturreservatAurskog-Høland
Billingstad0naturminneAsker
Kollåsen1078naturreservatSki
Gaupesteinmarka6469naturreservatEnebakk, Ski
Knølltjenna614naturreservatAurskog-Høland
Hatteråsen1421naturreservatEidsvoll
Lillomarka3141naturreservatNittedal
Blåfjell1933naturreservatAsker
Gardlaushøgda576naturreservatBærum
Glitrelia379naturreservatNittedal
Rudskampen1202naturreservatNannestad
Ringiåsen583naturreservatBærum
Stilla og Brauterstilla596naturreservatFet, Skedsmo
Rud115naturreservatEnebakk
Styggdalen122naturreservatNannestad
Skandøla610naturreservatHurdal
Ertsrudberget1609naturreservatNes
Prekestolen og Ryggevanna3316naturreservatGjerdrum, Nittedal
Trolldalen599naturreservatOppegård
Vassmyråsen409naturreservatBærum
Pipra og Storrsjøhøgda3577naturreservatNannestad, Nittedal
Eine492naturreservatBærum
Svartskog1915landskapsvernområdeOppegård