Registrer deg som lisensjeger

Du må være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta på lisensfelling. Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at registreringen må gjentas ved nytt jaktår eller om man ønsker å jakte på andre rovviltarter enn de som først ble registrert. Registreringen er gratis.

For å kunne registrere deg som lisensjeger må du:

  • være fylt 18 år
  • ha betalt jegeravgift for inneværende jaktår. Betalingen må være registrert hos Jegerregisteret. Betaler du jegeravgiften via vår betalingsløsning, kan du registrere deg som lisensjeger umiddelbart. Betaler du via post eller bank/ nettbank, må du vente i 2–5 dager før du kan registrere deg som lisensjeger.
  • ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16

Kvittering fra registreringen som lisensjeger i Jegerregisteret skal medbringes under felling/fellingsforsøk. Lisensjegere som jakter med rifle, skal ha med dokumentasjon på gyldig skyteprøve under felling.

Det er ikke krav om rapportering av gjennomført lisensjakt, men alle skutte dyr må rapporteres.

Tema

Kategori