Svartjeneste for spørsmål om forurenset grunn

Miljødirektoratet har en egen svartjeneste for spørsmål om forurenset grunn. Send e-post til grunnforurensning@miljodir.no så vil vi svare deg så raskt som mulig.

Tema

Kategori