Jakttider

Jakttidene gjelder fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttidene for de jaktbare viltartene. I Norge er det tillatt å jakte på nesten 60 arter av fugler og pattedyr.

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12. til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften og første påskedag.

Som jeger må du i tillegg skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan gjøre innskrenkninger innenfor de jakttider som er fastsatt. Innskrenkninger kan også gis i forbindelse med områdevern fastsatt i medhold av naturmangfoldloven.

Arbeid med nye jakttider

Miljødirektoratet arbeider med nye jakttider for jaktsesongene fra 1. april 2017 t.o.m. 31. mars 2022 som vil sendes på høring ved påsketider. Som faglig grunnlag for høringen har vi bestilt en rapport fra TNS gallup: Holdninger til jakt og jakttider og en rapport fra NINA: Statusoversikt for jaktbart småvilt.

Seljakt

Det er Fiskeridirektoratet som forvalter sel, og de kan kontaktes ved spørsmål om seljakt.

Tema

Kategori

Relaterte lenker