Årlig rapportering for avløp

Den som er ansvarlig for drift av avløpsanlegg plikter årlig å rapportere nødvendige opplysninger om sine avløpsanlegg og utslipp fra disse til staten. Egenrapporteringen for avløpsanlegg foregå elektronisk via nettportalen Altinn.

 

Rapportering

Frist for rapportering: 1. mars 2017.
Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar 2017.

Kravet om rapportering gjelder avløpsanlegg som har tillatelse til utslipp av 50 pe (personekvivalenter) eller mer. Disse er omfattet av kapittel 13 eller 14 i forurensningsforskriften. Egenrapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn. Manglende rapportering vil bli vurdert fulgt opp med tvangsmulkt.

Offentlig ledningsnett, tilknytning, og små avløpsanlegg omfattet av kapittel 12 i forurensningsforskriften skal fremdeles rapporteres på KOSTRA-skjema 26A.

Alle rapporterte avløpsdata inngår i statistikk som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Rapporterte utslippsdata fra det enkelte anlegg blir publisert på nettstedet Norskeutslipp.no.

Veiledning for rapportering av private avløpsanlegg

Innlogging via Altinn

  1. Gå inn på www.altinn.no og logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides.
  2. Klikk på "Skjema og tjenester" i hovedmenyen.
  3. I nedtrekkmenyen for "Tjenesteeier/etat" velger du Miljødirektoratet.
  4. Velg "Årlig rapportering for avløpsanlegg (Mdir-010)".
  5. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen. Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg vi har registrert i vår database viser hvilke organisasjonsnumre som kan benyttes. Der det er oppgitt to nummere kan begge benyttes for rapportering. Nummeret til venstre er en underenhet av hovedenheten til høyre. Tabellen er ordnet alfabetisk etter kommuner, men er søkbar på alle kolonner.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00-16.00).

Hvordan ser skjemaet ut?

Rapporteringsskjemaets utforming avhenger blant annet av hvor stort anlegget er, hvor det ligger og hva slags rensekrav det har.

I eksempel på skjema Mdir-010 ser du hvordan det kan se ut. Ved å trykke på boksen med spørsmålstegn i skjemaet kommer det opp en hjelpetekst

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer både i skjemaet og i hjelpeteksten.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.

Kan du ikke rapportere elektronisk eller har andre spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kontakt

Viveke Margrethe Sahlgaard 
Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kategori

Relaterte lenker