Andre berørte bransjer

Forskriften omfatter også bruk av fluorgasser som løsemiddel og i brannslukkingssystemer. Disse sektorene er underlagt sertifiseringskrav – for nærmere opplysninger kan man ta kontakt med sertifiseringsorgan Isovator AS.

Informasjonsmateriell:

Relevant lovverk:

Kontakt:

Alice Gaustad
fungerende seksjonsleder
seksjon for klimakunnskap
telefon 980 94 104
e-post
alice.gaustad@miljodir.no