Informasjon til bilbransjen (luftkondisjonering)

Forskriften omfatter luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy hvor HFK 134a eller andre f-gasser benyttes som kuldemedium.

Personell som utfører avtapping av gass skal ha opplæringsbevis som kan skaffes gjennom Isovator AS.

Relevant lovverk:

Kontakt:

Alice Gaustad
fungerende seksjonsleder
seksjon for klimakunnskap
telefon 980 94 104
e-post
alice.gaustad@miljodir.no