Informasjon til høyspentbransjen

Forskriften omfatter SF6-gass, som blant annet benyttes i høyspentbrytere og annen kraftelektronikk.

Det stilles blant annet krav om at personell som utfører avtapping av gass fra denne type utstyr skal sertifiseres. Sertifikater utstedes av Incert AB.

Informasjonsmateriell:

  • Informasjon til operatører og teknisk personell Engelsk / Dansk

Relevant lovverk: 

Kontakt

Alice Gaustad
fungerende seksjonsleder
seksjon for klimakunnskap
telefon 980 94 104
e-post
alice.gaustad@miljodir.no