Sertifisering av personell og foretak

Forskriften stiller krav om at personell og bedrifter som har direkte befatning med fluorholdige klimagasser (HFK, PFK, SF6) skal være sertifisert eller inneha opplæringsbevis. Kravene er generelt knyttet opp mot oppgaver som installasjon, vedlikehold, lekkasjetesting og kondemnering, hvor man inngriper i gasskretsen el.

Kravene gjelder for følgende produkter eller kategorier:

  • Kjøle-, luftkondisjonerings- og varmepumpeutstyr (personell og foretak)
  • Stasjonære brannslukkingssystemer (personell og foretak)
  • Motorvogner (personell)
  • Løsemidler (personell)
  • Høyspentbrytere (personell)

For de fire første kategoriene er Isovator AS {returgass.no} sertifiseringsorgan, mens Incert AB {incert.se} foretar sertifisering for høyspentbrytere. Nærmere opplysninger om hvilke krav som gjelder, samt praktisk informasjon om hvordan man kan bli sertifisert fås ved henvendelse til sertifiseringsorganene. De detaljerte kravene er også beskrevet under relevant lovverk.