Substitusjon trinn for trinn

Det finnes ulike måter å angripe substitusjonsspørsmålene på. Her presenteres en trinn for trinn-prosedyre. Prosessen kan selvsagt gjennomføres på en annen måte, forutsatt at alle vurderingene som presenteres her blir gjennomført.