Trinn 3: Finn ut om det finnes alternativer

Du har nå identifisert eventuell risiko forbundet med produktet/prosessen/tjenesten du bruker eller har tenkt å bruke, og gjort en prioritering av hva det er viktigst å gripe fatt i.

Aktuelle spørsmål å stille seg vil være:

  • Kan produktet erstattes med et annet samtidig som dets tilsiktede funksjon blir ivaretatt uten urimelig kostnad eller ulempe?
  • Kan innholdet av den farlige komponenten reduseres slik at produktet utgjør mindre risiko?
  • Er det mulig å redusere bruken eller helt slutte å bruke produktet?
  • Kan metode eller prosess for produksjon og bruk endres?

Man skal i utgangspunktet vurdere om det finnes et annet kjemikalie med mindre risiko. Et tiltak kan også være å gå over til en annen fremgangsmåte som innebærer mindre eller ingen bruk av det farlige kjemikaliet.

Søk gjerne råd hos andre når du identifiserer alternativer! Ta kontakt med leverandører, bransjeforeninger eller andre. Spør om produktenes helse- og miljøfare, og hvordan de skal håndteres.