Trinn 4: Vurder risikoen ved alternativene

Hvilke fordeler og ulemper har alternativene?

Hva kan skje dersom produktet erstattes med et av alternativene?

Gå gjennom hvert enkelt alternativ som du identifiserte i trinn 3, på samme måte som beskrevet i trinn 1. Risikoen ved alternativet må vurderes på samme måte som det produktet man ønsker å erstatte.