Trinn 5: Sammenlign risiko

Når du har vurdert risikoen ved alternativene i trinn 4, skal du sammenligne risikoen ved alternativene med risikoen ved produktet du bruker nå, som på trinn 1. Merk at du skal sammenligne risiko, ikke bare de helse- og miljøfarlige egenskapene.

Dette er ikke alltid så enkelt. Det kan for eksempel finnes mindre informasjon om det alternative produktet eller produksjonsmetoden. Kanskje må du sammenligne risiko ved et miljøfarlig stoff mot risiko ved et svært helsefarlig stoff. Det er viktig få en så helhetlig vurdering av risiko som mulig.

Eksempel på spørsmål du bør stille deg:

  • Er alternativet mer farlig eller mindre farlig ved tilsiktet bruk?
  • Vil noen av produktene eller metodene innebære større risiko for mennesker og miljø enn de andre?
  • For hvilke av produktene er det lettest å begrense risiko, f.eks. ved tiltak som: - bruk av verneutstyr? - lukking av prosessen? - oppsamling og levering av restprodukt/avfall til godkjent mottak?

Man må ha tilstrekkelig kunnskap om at alternativet utgjør en mindre risiko for helse og miljø. Det er ikke riktig å erstatte et produkt med kjent risiko med et alternativ man mangler kunnskap om.