Produktregisteret er styresmaktene sitt register over kjemikal som blir importerte og produserte i Noreg. Foto: iStockphoto

Produktregisteret

Produktregisteret er myndighetenes register over farlige kjemikalier i Norge og driftes av Miljødirektoratet. Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.

Veileder og spørsmål

Se vår veileder for mer informasjon om hvordan du skal få tilganger til løsningen i Altinn og hvordan du kan komme i gang.

Spørsmål kan stilles på e-post til produktregisteret.

Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at forretningshemmeligheter ikke sendes på e-post.

Virksomheter som har deklareringspliktige kjemikalier i henhold til deklareringsforskriften skal deklarere sine kjemikalier til produktregisteret.

Elektronisk deklarering

Deklarering til produktregisteret skal gjøres ved å bruke Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering – Kjemikaliedeklarering til produktregisteret, som er tilgjengelig fra Altinn. Løsningen er laget for å ivareta sikker håndtering og lagring av data.

For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha norsk organisasjonsnummer. Det er nummert til underenhet (virksomhetsnummer) som skal brukes, og den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret må ha et norsk fødselsnummer eller et D-nummer. Virksomheter som ikke har norsk organisasjonsnummer må  kontakte Miljødirektoratet ved å sende e-post til produktregisteret for å få hjelp til innlogging. Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer kan bruke systemet dersom de gis tilgang via oppdragsgiver..

Instruksjonsvideoer:

Tildeling av brukerrettigheter til elektronisk kjemikaliedeklarering

For å kunne bruke løsningen, må virksomheten du representerer når du deklarerer til produktregisteret, ha gitt deg tilgang til Miljødirektoratets skjema «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret», eller du må ha en av rollene «Daglig leder», «Styrets leder», «Innehaver» eller «Kontaktperson i NUF» i Altinn.

De som har tilgang til løsningen for en virksomhet har også innsyn i denne virksomhetens opplysninger.

Oppdater din firmainformasjon

Husk å logge deg inn i Kjemikaliedeklarering til produktregisteret og sende oss oppdatert informasjon om kontaktperson for deklarering, fakturaadresse og fakturareferanse.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker