info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 21.08.2019 – 21.08.2019

Innspillsmøte om farlig avfall

Innspillsmøte om muligheten for reduksjon i mengden farlig avfall og hvordan framtidige løsninger for behandling kan sikres.

Sted: Grensesvingen 7, Oslo Se i kart
Tid: Klokken 10-14
Pris: Gratis
Arrangør: Ekspertutvalget om farlig avfall

Ekspertutvalg for farlig avfall

Regjeringen nedsatte 15. april 2019 et ekspertutvalg for farlig avfall for å vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres.

Utvalget legger til grunn relevant offentlig tilgjengelig dokumentasjon i sitt arbeid, herunder høringsinnspill gitt under arbeidet med konsekvensutredninger for alternative deponilokaliteter.

Utvalget ønsker i tillegg å invitere interessenter til en høring for å gi sine faglige innspill til det som utvalget er satt til å gi sin vurdering av:

  • Hvordan og i hvilken grad mengden farlig avfall kan reduseres, og konsekvenser av dette.
  • Hvordan framtidig behandlingskapasitet for farlig avfall kan sikres.
  • Mulighetene for økt ressursutnyttelse av farlig avfall ved bruk av ny/alternativ teknologi og nye løsninger, herunder hvordan forskning og innovasjon og kravstilling fra myndighetene kan bidra til dette.
  • Mengder farlig avfall (med hovedvekt på uorganisk farlig avfall) som vil trenge en deponiløsning fremover, både på kort og lang sikt.
  • Hvordan en tilstrekkelig behandlingskapasitet og deponiløsning for farlig avfall kan sikres i lys av at dagens deponi for uorganisk farlig avfall på Langøya anslås å være fullt innen få år.
  • Mulige lokaliteter for behandling og deponering av farlig avfall.

Innspillsmøte 21. august i Oslo

Interessenter som har faglige innspill innenfor utvalgets mandat, inviteres til å dele disse med utvalget, både skriftlig og muntlig.

Påmelding til den muntlige høringen i Oslo 21. august: Send e-post til utvalgets sekretariat, ved Henrik Lystad: henrik.lystad@norwaste.no

Påmeldingsfrist 14. august klokken 10: Send med opplysninger om navn på deltaker(e), virksomhet og kort om relevans i saken.