info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 03.06.2019 – 04.06.2019

Internasjonalt symposium i anledning villaksåret

Forvaltning av atlantisk laks i et miljø i rask endring – utfordringer og mulige løsninger.

Sted: Fredrik Langesgate 2
Tid: 3. - 4. juni 2019
Pris:
Arrangør: Miljødirektoratet, The North Atlantic Salmon Conservation Organization (Nasco)

I forbindelse med villaksåret og at Nasco sitt årlige møte er lagt til Tromsø i 2019 arrangeres et internasjonalt symposium.

Se programmet her (pdf).

Symposiet arrangeres av North Atlantic Salmon Conservation Organization (Nasco), som er det overnasjonale organet som jobber med forvaltning av av villaks. Miljødirektoratet leder Norges delegasjon og samarbeider med Nasco om arrangementet.

Symposiet vil fokusere på de utfordringene atlantisk laks står overfor og identifisere mulige løsninger på disse utfordringene, for å vise hva som må gjøres til å bevare denne verdifulle ressursen i et miljø i rask endring.

Symposiet er delt inn i to hovedtema:

1. Klimaendringer og status for atlantisk laks med vitenskapelig oversikt
2. Utfordringer og løsninger i forvaltningen

Det vil bli presentert perspektiver fra mange forskjellige ståsteder, inkludert forvaltere, forskere, interesseorganisasjoner og urfolk.

Det legges til rette for å delta i å finne løsninger på de mange utfordringene denne fantastiske arten står overfor gjennom diskusjoner, posters og nettverksbygging under møtet og de sosiale arrangementene.

Nasco vil åpne for registrering tidlig i 2019, og vi ser frem til ønske deg velkommen i Tromsø.

Påmelding med frist 22. april her.

Les mer om villaksåret her.