info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 25.09.2019 – 25.09.2019

Lansering: Klimapanelets spesialrapport om hav og is

FNs klimapanels spesialrapport om hav og is lanseres hos Miljødirektoratet parallelt med den internasjonale lanseringen i Monaco 25. september.

Sted: Grensesvingen 7
Tid: 11:30-13:30
Pris: Gratis, men påmelding kreves.
Arrangør: Miljødirektoratet

For første gang presenterer klimapanelet en egen rapport om hvordan ulike grader av klimaendring påvirker hav, kyst, polare områder og høye fjellområder. Dette reflekterer hvor viktige disse områdene er for menneskene og samtidig hvor sårbare de er for klimaendringene. Rapporten gir også en vurdering av risikoer for økosystemer og mennesker som holder til i disse områdene, og hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene.

Rapporten er en sammenstilling av all relevant forskning på dette temaet og er skrevet av mer enn 100 forfattere. Klimapanelets rapporter er unike kunnskapsgrunnlag, og blant de viktigste kildene vi har på klimafeltet.

Miljødirektoratet er FNs klimapanels nasjonale knutepunkt og lanserer rapporten i Norge i samarbeid med Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), Havforskningsinstituttet, Universitetet i Oslo og Verdens Naturfond (WWF).

Lanseringen vil bli strømmet her: http://videoforweb.no/miljodirektoratet/

Informasjonsside om spesialrapporten om hav og is

Program

11:30: Dørene åpnes 

12:00: Velkommen ved miljødirektør Ellen Hambro

12:10: Presentasjon av hovedfunn fra spesialrapporten ved Geir Ottersen, Havforskningsinstuttet, hovedforfatter i kapittel tre om "Polar Regions", og Miriam Jackson, Norges Vassdrags- og energidirektorat, hovedforfatter i kapittel to om "High Mountain Areas". 

12:40: Skype med Martin Sommerkorn, WWF og koordinerende hovedforfatter i kapittel tre om "Polar Regions" og Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet, norsk knutepunkt for FNs klimapanel, fra FNs klimapanels Plenumsmøte i Monaco.

12.50: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommenterer rapporten via Skype fra klimatoppmøtet i New York. Rapporten overrekkes statssekretær Atle Hamar. 

13:00: Panel med forskerne og relevante aktører

  • Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge
  • Ole Arve Misund, direktør for Norsk Polarinstitutt

  • Karoline Andaur, nestleder i WWF (Verdens Naturfond)

  • Semund Haukland, seniorrådgiver i Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)

13:25: Avsluttende kommentar v/statssekretær Atle Hamar

13:30: Slutt

Pressekontakt: 

Øyunn Wold

oyunn.wold@miljodir.no

+4791179936