Konferanse | 23.10.2019 – 24.10.2019

Klimasamling for kommunene i Agder

Alle kommuner i Agder-fylkene er invitert til klimasamling 23-24. okt. 2019. Samlingen skal hjelpe kommunene med å kutte utslipp av klimagasser.

Sted: Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand Se i kart
Tid: 23-24. oktober 2019
Pris: Gratis for kommunene
Arrangør: Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), i samarbeid med KS og CICERO Senter for klimaforskning.

Samlingen går over to dager på Scandic Bystranda i Kristiansand, 23. og 24. oktober 2019. Kommunene får presentert eksempler på effektive lokale klimatiltak, informasjon om innkjøpsregler og støtteordninger, og tid til å jobbe i grupper med andre kommuner for å konkretisere planer og tiltak. 

For hvem: Ledere, fagansvarlige og saksbehandlere i kommunene, fra ulike fagfelt som f. eks. innkjøp, plan, landbruk og styring/ledelse i tillegg til klima/miljø.

Påmelding og valg av parallellsesjoner

Påmeldingsfrist: 20. september 2019.

Alle må fylle ut påmeldingsskjema. Skal du delta på dag 2, må du også velge parallellsesjoner i eget skjema under.

Dag 1: Klimaledelse og eksempler

Samlingen går over to dager. Vi oppfordrer kommunene til å være representert med leder(e) (f. eks. ordførere, rådmenn, kommunalsjefer, teknisk sjef, næringssjef el.l.) sammen med saksbehandlere på dag 1. Denne dagen ønsker vi å diskutere strategi og klimaledelse/forankring av klimaarbeidet i kommunen, i tillegg til å vise fram en rekke gode eksempler på tiltak ulike kommuner har gjennomført.

Dag 2: Arbeid i parallellsesjoner

Det meste av dag 2 settes av til workshops/parallellsesjoner, der fagansvarlige og saksbehandlere kan velge tema etter hva som er mest aktuelt for kommunen å jobbe med framover. Her blir det vist eksempler på hvordan kommuner har jobbet, og deretter får deltakerne hjelp til å organisere diskusjoner om mulige tiltak, hvordan og hvem man kan samarbeide med, og hvordan støtteordninger som Klimasats kan komme til hjelp.

Opphold dekkes

Kommunen får dekket mat og opphold/overnatting for to personer, pluss en dagpakke for én deltaker. Det vil si at kommunene f. eks. kan stille med tre deltakere på første dag og to på andre dag uten kostnad. Kommunen kan melde på flere, men må da dekke utgiftene selv. Da er prisen 1770 kroner for overnatting med helpensjon. Dagpakke (deltakelse én dag uten overnatting) koster 590 kroner per person. Dette må da betales direkte til hotellet ved ankomst eller avreise. Kommunen må også dekke reisekostnader selv. Har du spørsmål, kontakt Knut Hesla

Reis klimavennlig

Vi oppfordrer til å benytte kollektivtransport eller samkjøring. Det går både buss og tog til Kristiansand. I påmeldingsskjemaet ber vi dere opplyse om dere kan ta med passasjerer i bil, eller om dere ønsker plass i bil sammen med andre, for å legge til rette for samkjøring dersom kollektivt ikke er mulig.

Viktig om påmelding

Påmeldingsfrist er 20. september 2019. Påmeldingen er bindende. Dersom påmeldte ikke benytter plassen sin, vil ikke vi som arrangører få refundert alle kostnadene knyttet til oppholdet. Skulle det likevel skje at en deltaker blir forhindret fra å delta, bør kommunen først forsøke å finne en erstatter som kan delta, og deretter kontakte Miljødirektoratet så snart som mulig. I påmeldingsskjemaet må kommunen utpeke en person som hovedkontakt for arrangøren.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill, send en e-post til koordinator for samlingen, Knut Hesla, i Miljødirektoratet.

Program

Dag 1 – onsdag 23. oktober

10.30: Velkommen v/ fylkesmann Stein Ytterdahl

10.40: Praktisk info, program og mål for samlingen v/ ordstyrer Espen Larsen, Miljødirektoratet

10.45: Inspirasjonsinnlegg

11.00: «Fra Paris til Agder. Utslippene skal til null om noen tiår - hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene?» V/ Herdis Laupsa, Miljødirektoratet

11.15: Kan vi nå bærekraftsmålene?

11.30: Lunsj

12.30: Status for klimaarbeid/samarbeid i regionen v/ Ann Camilla Schulze-Krogh, Aust-Agder fylkeskommune

12:45: Lokalt klimaarbeid – kommuner deler erfaringer (del 1)

 • Arealplanlegging - Arendal kommune
 • Klimahensyn i arealplan: Bygdepakke Bø og Sauherad, Kristin Karlbom Dahle, Bø kommune
 • Birkenes kommune – bruk av tre, Anders Christiansen, ordfører i Birkenes kommune.
 • Elektrifisering av Kristiansand, Raimond Oseland, Kristiansand kommune

13.35: Pause - tid til å snakke med kolleger

14.00: Lokalt klimaarbeid – kommuner deler erfaringer (del 2)

 • Fra klimamål til klimaomstilling - grunnlag for arealstrategi, områdeutvikling og boliginnovasjon i nye Kristiansand kommune, v/ Knut Felberg, Kristiansand kommune
 • + flere eksempler
 • Samtale mellom Ragnhild Hammer (Arendal kommune) og Siv Therese Kile Lie (plan- og miljøleder i Evje og Hornnes kommune)

14.45: Pause - tid til å snakke med kolleger

15.00: Klimaledelse: Hvordan integrere klimaarbeidet i kommunens øvrige arbeid? V/Kjetil Bjørklund, fagleder klima, KS.

15.25: Hvordan bruke anskaffelser til å redusere klimagassutslipp? Innlegg v/ Marit Holter-Sørensen, seksjonsleder, Difi, deretter samtale mellom Holter-Sørensen og Steinar Roppen Olsen, seniorkonsulent i NUMES Consulting AS, som jobber for Aust-Agder fylkeskommune.

15.50: Pause - tid til å snakke med kolleger

16:20: Klimarisiko: Hva har utvikling i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer? V/ Torunn Brånå, Kommunalbanken.

16.45-17.30: Paneldiskusjon: Veien videre for kommunene i Agder

I panelet:

 • Per Kristian Lunden (ordfører i Risør kommune)
 • Kjetil Bjørklund (fagleder for klima i KS)
 • Nicolai Østeby (1. nestleder i Agder Unge Høyre)
 • + flere navn kommer

19.00: Middag

Dag 2 – torsdag 24. oktober

09.00: Status og praktisk informasjon om dagen v/ ordstyrer

09.10: Klimasats – muligheter for støtte i 2020. V/ Kirvil Stoltenberg, prosjektleder for Klimasats, Miljødirektoratet

09.30: Enova – muligheter for støtte i 2020

09.45: Parallellsesjoner før lunsj - du kan velge én av disse:

 1. Klimaledelse - hvordan integrere klimaarbeidet i kommunens øvrige arbeid? Ved Astrid Arnslett, Cicero senter for klimaforskning.
 2. Hvordan revidere klima- og energiplanen slik at den blir effektiv?
 3. Klimakrav i offentlige anskaffelser/innovative anskaffelser, ved Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 4. Klimavennlig landbruk.
 5. Hvordan kan kommunen bruke ny statistikk for lokale utslipp av klimagasser? Ledet av Miljødirektoratet.

11.30: Lunsj

12.30: Parallellsesjoner etter lunsj - du kan velge én av disse:

 1. Klimakommunikasjon og engasjement for klimaarbeid, ved Astrid Arnslett, Cicero senter for klimaforskning.
 2. Klimavennlig by-/tettstedsutvikling og planarbeid.
 3. Klimavennlige bygg – planlegging og anskaffelser.
 4. Tre og skog som klimatiltak.

14.30: Oppsummering og avslutning.

14.45: Slutt