info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 08.08.2019 – 08.08.2019

Klimapanelets spesialrapport om landarealer - lansering

8. august lanserer FNs klimapanel en spesialrapport om klimaendringer og landarealer.

Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo Se i kart
Tid: 10.00-12.00
Pris: Gratis, men påmelding kreves. Vi har plass til 180 i salen.
Arrangør: Miljødirektoratet

Følg strømming av arrangementet her. 

Rapporten fokuserer på landarealenes rolle i klimaarbeidet med temaer som utslipp, opptak, karbonlagre og klimatiltak i naturlige og forvaltede økosystemer, samt forørkning, forringelse av landområder og matsikkerhet.

Spesialrapporten blir godkjent i løpet av klimapanelets plenumsmøte i Genève første uken i august. Det planlegges internasjonal lansering 8. august.

Miljødirektoratet er FNs klimapanels nasjonale knutepunkt og lanserer rapporten i Norge i samarbeid med NTNU Bærekraft og Cicero, som er de norske forskningsmiljøene som har bidratt til rapporten.

Informasjonsside om spesialrapporten om klimaendringer og landarealer

Program

10:00: Dørene åpnes og det blir servert forfriskninger

10:30: Velkommen ved miljødirektør Ellen Hambro

10:40: Presentasjon av hovedfunn fra spesialrapporten ved Francesco Cherubini, NTNU, hovedforfatter i kapittel 6 om koblingene mellom forørkning, landforringelse, matsikkerhet og utslipp og opptak av drivhusgasser

10:55: Rapporten overrekkes klima- og miljøminister Ola Elvestuen

11.05: Innlegg fra relevante aktører:

  • Norsk skogeierforbund v/administrerende direktør Per Skorge
  • Statkraft v/konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen
  • Norges bondelag v/generalsekretær Sigrid Hjørnegård
  • WWF Verdens naturfond v/generalsekretær Bård Vegar Solhjell
  • Røde Kors v/generalsekretær Bernt Apeland

11:30: Q&A fra FNs klimapanels Plenumsmøte i Genève via Skype, med

  • Jan Fuglestvedt, Cicero, nestleder i arbeidsgruppe 1, byrået til FNs klimapanel (Det klimavitenskapelige grunnlaget)
  • Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet, leder av Norges delegasjon til Klimapanelet og nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel

11:40: Spørsmål til Francesco Cherubini og innlederne

12:00: Slutt

Ordstyrer for dagen: Solrun Figenschau Skjellum, leder for klimakunnskapsseksjonen i Miljødirektoratet

 

Pressekontakt: 

Øyunn Wold

oyunn.wold@miljodir.no

+4791179936