info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 06.05.2019 – 06.05.2019

Lanseringsseminar: Naturpanelets første hovedrapport

6. mai publiseres den mest omfattende rapporten om naturens tilstand noensinne av Naturpanelet (IPBES). Naturpanelet tilsvarer FNs klimapanel.

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3 Se i kart
Tid: 13.00-14.30
Pris: Gratis, påmeldingsfrist 2. mai
Arrangør: Miljødirektoratet

Se opptak av seminaret her (YouTube)

Tap av naturmangfold er sammen med klimaendringene den største miljøutfordringen verden står overfor. I Paris klokken 13.00 mandag 6. mai lanseres den første hovedrapporten fra det internasjonale naturpanelet (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES).

På samme måte som FNs klimapanel, går IPBES gjennom all tilgjengelig og relevant kunnskap og sammenfatter en status for naturens tilstand.

Rapporten blir godkjent av representanter for myndighetene i 130 land i et møte i Paris lørdag 4. mai.

Dette blir den grundigste og mest omfattende rapporten om tilstanden til verdens natur noensinne. Dette er første gang det publiseres en rapport av denne typen siden 2005 og det er første gang en slik rapport lages med bred internasjonal forankring.

150 ledende eksperter fra 50 land er hovedforfattere og har fått med bidrag ytterligere 250 eksperter. Rapporten gir svar på hva status er for de internasjonale målene om bærekraftig utvikling, Aichi-målene for naturmangfold og Paris-avtalen om klimaendringer.

Rapporten undersøker årsakene til endringer i naturmangfoldet og økosystemene og hvordan dette påvirker mennesker. Den ser også på mulige tiltak og virkemidler, og hvilken utvikling vi kan forvente  de neste tre tiårene.

I forbindelse med lanseringen inviterer Miljødirektoratet til et lanseringsseminar på Sentralen i Oslo.

Presentasjoner:

Rapportens hovedfunn og konklusjoner – Ivar Baste, styremedlem Naturpanelet

Mulige virkemidler og politiske tiltak – Graciela Rusch, forsker ved NINA og hovedforfatter Naturpanelets rapport

Etter presentasjonene vil det bli kommentarer fra et bredt sammensatt panel.

Paneldeltakere:

Kjersti Hoff, leder i Bonde- og småbrukarlaget

Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri

Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Christian Steel, generalsekretær i SABIMA

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen måtte prioritere møte i G7 i Frankrike, hvor Norge er spesielt invitert. Ministrene på G7-møtet får presentert naturpanelets rapport mandag morgen og vi håper å kunne få Elvestuen med på skype under lanseringsseminaret i Oslo.

Miljødirektoratet leder Norges delegasjon til IPBES og har ansvar for lanseringen av rapporten i Norge.

Naturpanelet (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) er et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ. Les mer om Naturpanelet her.

Kontakt

Dag Stian Husby, tlf. 984 75 911, epost: dag.stian.husby@miljodir.no

Anne Martinussen, tlf. 939 46 131, epost: anne.martinussen@miljodir.no