info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 23.09.2019 – 23.09.2019

Nasjonalt kontaktforum for biogass 2019

Miljødirektoratet inviterer til åpent kontaktforum for biogass 23. september. Forumet er en møteplass for myndigheter, bransjen og brukere av biogass.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Se i kart
Tid: 08:30 - 14:30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Biogass er en fornybar energikilde som bidrar til å redusere klimagassutslipp og forbedret ressursutnyttelse.

Årets kontaktforum vil handle om potensialet for bruk og produksjon av biogass i 2030 – hva er potensialet og hvordan utløser vi det? I tillegg får vi høre siste nytt fra bransjen: nye prosjekter, anlegg, fyllestasjoner, kunder, konsepter og så videre.

Et viktig bakteppe for årets kontaktforum er Klimakur 2030, som er en statlig utredning av mulige tiltak og virkemidler for å oppfylle klimamål i 2030. Klimakur 2030 koordineres av Miljødirektoratet. Biogass er ett av tiltakene som utredes, og innspill fra biogassbransjen er viktig for å sikre et solid faglig grunnlag for det som gjelder biogass.

Miljødirektoratet har satt ut flere utredningsoppdrag, der tentative resultater vil presenteres på årets kontaktforum med mål om tilbakemeldinger fra bransjen. Miljødirektoratet vil også bruke årets kontaktforum til å drøfte dagens og mulig nye eller forsterkede virkemidler for biogassbruk og -produksjon.

Se seminaret og innleggene i opptak her (YouTube).

Tentativt program:

 • 0800: Frokost og mingling
 • 0830: Åpning fra Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet
 • 0840: Dialog og informasjon fra biogassrelevante myndigheter
   • Miljødirektoratet ved Torkil Dyb Remøy  - Kort om biogassoppdragene 
   • Landbruksdirektoratet ved Irina Ålund  - Klimaavtale med landbruket m.m
   • Enova ved Trond Bratsberg - støtteordninger, status
   • DIFI – "Biogass i offentlige anskaffelser" ved Sarah Fossen  Sinnathamby
   • Vegdirektoratet  ved Sari Wallberg - Prosess om biogass og bompenger
   • Innovasjon Norge- Informasjon om støtteordningen 
 • 0945: Pause
 • 0955: Presentasjon av utkast til rapport om ressursgrunnlag – Carbon limits
 • 1015: Tilbakemeldinger fra salen
   • Rapportutkast sendes til deltakere i forkant (begynnelsen av september)
 • 1045: Tentative resultater fra Rambøll-rapport om verdikjedeutvikling  
 • 1100: Tilbakemeldinger fra salen
 • 1110: "Nytt fra bransjen" Del 1
   • "Biokraft – Status, fremtidsplaner og markedsmuligheter" ved Håvard Wollan
   • "CO2 til tomatproduksjon" – Greve biogass v Andreas Gillund –
   • Lindum – pyrolyse av biorest – Gorm Thune
   • "Voss biogass – status for prosjektet" Tord Peder Araldsen, Indre Hordaland Miljøverk IKS
 • 1200: Lunsj
 • 1245: "Nytt fra bransjen" Del 2
   • Status bransjenorm biogass – ved Avfall Norge og Carbon Limits
   • "Kunnskapsgrunnlag for en nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon" – Kari Anne Lyng, Østfoldforskning
 • 1315: innspill på virkemidler for økt bruk og produksjon av biogass
   • Miljødirektoratet presenterer vurdering av virkemidler for økt bruk og produksjon av biogass, inkludert hvordan sikre videreutvikling av verdikjeden
   • Innspill fra salen etter kort diskusjon i grupper
 • 1430: Ferdig.

Kontaktforumet er åpent for alle, det vil bli servert frokost fra kl. 08.00.

Det tas sikte på å strømme hele eller deler av arrangementet på video.

Om Nasjonalt kontaktforum for biogass

Etableringen av et nasjonalt kontaktforum for biogass er et av virkemidlene i Klima- og miljødepartementets biogasstrategi. Målet med strategien er å øke produksjon og bruk av biogass i Norge.

Kontaktforumet for biogass skal:

 • Etablere en arena for diskusjon og evaluering av utviklingen av biogassmarkedet, og om virkemidlene knyttet til produksjon og bruk av biogass og biogjødsel er tilpasset utviklingen i markedet
 • Bidra til at myndighetene og bransjen ser helheten i verdikjeden for biogass, utveksler informasjon til blant annet å evaluere virkemidler som skal utløse potensialet eller justere kurs.

Materiale fra arrangement