info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 12.11.2019 – 12.11.2019

Nye registreringskrav til nanoformer i Reach

Kjemikaliebyrået Echa inviterer til webinar om nye krav til registrering av nanoformer og sett av nanoformer. Webinaret er 12. november

Sted: På nett
Tid: 10:00-12:30
Pris: Gratis
Arrangør: Kjemikaliebyrået Echa

Produserer eller importerer du nanoformer? Da kan det være du har forpliktelser i Reach. Fra 1. januar 2020 stilles det nemlig spesifikke krav til registrering av nanoformer og sett av nanoformer.

Echa arrangerer et webinar som er delt opp i to deler. Den første delen omhandler hvilke krav som stilles til karakterisering av nanoformer, hva som er en nanoform og hvordan man kan lage sett av nanoformer. Den andre delen tar for seg endringer i IUCLID som er gjennomført for å registrere data for nanoformer og vil gi noen praktiske eksempler. Det vil også være anledning til å stille spørsmål til eksperter under webinaret.