info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 02.07.2019 – 05.07.2019

Trondheimskonferansen om biologisk mangfold

Representanter for 115 land, og en rekke eksperter, kommer til Trondheim 2.-5. juli for å diskutere hvordan vi kan stanse tapet av biologisk mangfold.

Sted: Scandic Lerkendal Hotel Se i kart
Tid: 02.07.2019-05.07.2019
Pris:
Arrangør: Miljødirektoratet

Bakgrunn

Naturpanelet (IPBES) tegner i sin globale utredning et dystert bilde av tilstanden for naturmangfoldet i verden. Naturpanelet peker på at gjennomgripende samfunnsendringer må til for å sikre naturen som livsgrunnlag for kommende generasjoner.

Det er også klart at verden ikke vil nå målene verden har satt for å bedre situasjonen, de såkalte Aichi-målene. Nye mål skal på plass gjennom konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) i Kina i 2020.

Konvensjonen pekte i fjor høst på Trondheimskonferansen om biologisk mangfold 2. – 5. juli som det viktigste faglige møtepunktet i arbeidet med å lage de nye målene for verdens naturmangfold.

Eksperter og myndigheter fra hele verden

I konferansen deltar representanter fra en lang rekke land i åpen dialog om utfordringen vi står overfor og tiltakene som må til om vi skal løse denne.

Funnene fra Naturpanelets rapport vil bli presentert av de tre forskerne som har ledet utredningen:

  • Sandra Diaz, professor, CONICET - Universidad Nacional de Cordoba, Argentina
  • Eduardo Sonnewend Brondizio, Professor, Indiana University, USA
  • Josef Settele, professor, Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Germany

Vi får også presentert funnene fra:

I tillegg kommer det delegasjoner og enkelte miljøministere fra rundt 115 land, en rekke av verdens ledende eksperter på området og representanter fra blant andre World Economic Forum, OECD, FNs miljøprogram, konvensjonen for biologisk mangfold, EAT og WWF internasjonalt.

Program

Parallelt med første dag av konferansen vil statsråd Ola Elvestuen arrangere et internasjonalt politisk møte om naturmangfold, for å se bl.a. på finansiering og ambisjonsnivå. 3. juli arrangerer statsråden et FN-møte som skal planlegge FNs 5. miljøforsamling i 2020.

Informasjon for journalister

Konferansen er åpen for akkrediterte journalister. Forespørsel om akkreditering kan sendes til mediatc9@miljodir.no.

Akkrediterte journalister er velkomne til å delta i de åpne plenumsdelene av konferansen, og kan få tilgang til enkelte sosiale arrangementer på kveldstid (ekskursjon, konsert m.m.).

Som akkreditert journalist vil du motta info om deltakere og foredragsholdere, pressemeldinger og få tilgang på en daglig oppsummering med bilder fra konferansen og bilder fra konferansen.

Fredag 5. juli publiseres en rapport som oppsummerer konferansen. Denne vil sendes ut til akkreditert presse så snart den er klar.

Miljødirektoratet kan være behjelpelig med å sette journalister i kontakt med møtedeltakere og innledere.

Arrangører

Miljødirektoratet arrangerer konferansen på vegne av Klima- og miljødepartementet og regjeringen. Utenriksdepartementet bidrar med reisestøtte til deltagere fra støtteberettigede land.

Konferansen arrangeres i samarbeid med bl.a. FNs miljøprogram, sekretariatet for konvensjonen om biologisk mangfold, FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) og FNs utviklingsprogram (UNDP).

I år er det niende gang at Trondheimskonferansen avholdes.