info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.11.2019 – 19.11.2019

Klimavennlige innkjøp og bruk av IKT-verktøy

Webinar for kommuner om hvordan de kan redusere utslipp av klimagasser gjennom smarte innkjøp og bruk av IKT-utstyr.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Alle offentlige virksomheter skifter ut PC-er og nettbrett med jevne mellomrom. I webinaret får du tips til hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig og økonomisk gunstig måte.

Det finnes et vell av løsninger for å gjennomføre digitale møter. Likevel opplever mange at det er en høy terskel for å ta dem i bruk. I webinaret får du hjelp til å sortere ut de løsningene som er mest relevante og brukervennlige for kommunal virksomhet. Å bytte ut fysiske møter med digitale møteplasser er en enkel måte å spare både tid, penger og, ikke minst, utslipp fra transport.

Webinaret passer blant annet for ansatte som jobber med innkjøp, saksbehandlere/rådgivere og ledere i kommunen.  

Innledere:

  • Sara Fossen Sinnathamby, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) innleder om hvordan virksomheter kan stille krav for å oppnå bærekraftig IT-utstyr. Difi har nylig utviklet et kriteriesett for innkjøp av pc og nettbrett.  
  • Espen Larsen fra Miljødirektoratet forteller om erfaringer med webinar for å kommunisere med kommuner over hele landet.
  • Tips til videokonferanseløsninger og hvordan man best kan gjennomføre digitale møter. Innleder annonseres snart.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.